1132

Het Scheppingsverhaal

Aan de muur van de parkeergarage zijn zeven reliëfstenen aangebracht die het scheppingsverhaal weergeven. De stenen zijn afkomstig uit een in 1999 gesloopt gebouw van de drukkerij Enschede.

Lees verder...

1100

DE REISDUIF

Gevelsteen van Postduiven Vereniging De Snelpost, in 1922 opgericht. Ter bescherming uitgenomen en onder beheer gebracht bij een Haarlems bouwbedrijf.

Lees verder...

1115

Lachend Rund

een veel toegepaste sluitsteen: een afbeelding met een lachende dierenkop, waarschijnlijk een koe of een os.

Lees verder...

1101

AARDAPPELEN & BRANDSTOFFEN

Reclametekst, boven de ingang van een bedrijfspand in stucwerk aangebracht

Lees verder...

1001

Wervel

Betonnen Gevelteken in de kopgevel van een woningenblok van een woningcorporatie. Mogelijk een symbool van de corporatie.

Lees verder...

1003

Zangvogel

Bijna verscholen tussen het echte groen is de gevelsteen Zangvogel naast de deur te zien.

Lees verder...

1002

Welkomstbeeldje

Een welkomstbeeldje dat met een hand het welkomstgebaar maakt en met de andere naar een ingang verwijst.

Lees verder...

1525

WASSCHERY  DUYN 

Gevelreclame van Wasschery Duyn uit 1894

Lees verder...

1554

Station Rijksstraatweg

Station uit 1911 aan de voormalige spoorlijn Aalsmeer – Haarlem

Lees verder...

1102

WONINGSTICHTING ONS THUIS

Gedenkteken in de kopgevel van een woningblok van v.m. woningstichting Ons Thuis d.d. 1924.

Lees verder...

1104

Pauw sculptuur

Een lijst over de volle gevelbreedte met in het midden een uitgehouwen pauw, frontaal met gespreide vleugels

Lees verder...

1268

Manufacturen

Een nog oorspronkelijk winkelhuis met etalages op de begane grond, maar ook op de eerste verdieping. Boven het glas in lood op de eerste etage is de op glas geschilderde aanduiding MANUFACTUREN zichtbaar.

Lees verder...

1103

De Westfaelsche Ham

De steen, die ook wel het "Hammetje" wordt genoemd, verwijst naar de reeds lang geleden op deze locatie gesloopte herberg "In de Westfaelsche Ham".

Lees verder...

1105

Leeuwenmasker

Kraagsteen aan de gevel van Voormalige Christelijke school uit laatste kwart 19de eeuw

Lees verder...

1610

Haarlemmer Olie

Ornament, verwijzend naar de fabriek van de wereldberoemde Haarlemmer Olie.

Lees verder...

1131

Gevelgedicht

Gevelgedicht van Willemien Spook over het gebruik van Haarlemmer Olie.

Lees verder...

1004

INT. WAPEN.VAN.DELF

Het wapen van Delft, gedragen door twee staande leeuwen. Het pand zou ooit dienst hebben gedaan als herberg.

Lees verder...

1005

Sint Joris en de Draak

Voorstelling van Sint Joris die de draak doodt. Deze steen is één van de oudste nog bestaande gevelstenen in Haarlem.

Lees verder...

1006

YNT CASTEEL DER SIELEN

Het huidige pand dateert uit 1885. De naam YNT Casteel Der SIELEN zal verband hebben met de functie van de voorgaande bebouwing. (religie?)

Lees verder...

1386

Hilterman

Gevelopschrift van Hilterman. De zadelmakerij van oudsher.

Lees verder...

1008

De Twee Gecroonde Aeckers

Gevelsteen van De Twee Gecroonde Aeckers, een Haarlemse bierbrouwerij uit de zeventiende eeuw.

Lees verder...

1420

1907

Jaarsteen, door een latere eigenaar in de gevel geplaatst. Het pand zelf dateert van 1896.

Lees verder...

1009

De Witte Hondt

Een witte hond die een schrijfveer in een potje inkt dipt.

Lees verder...

1335

A. Thuis George Dondorp

Oude firmanaam aan de gevel van het bedrijf Electro Technische Industrie A. Thuis v/h George Dondorp.

Lees verder...

1270

Godfried Bomans en Harry Prenen

Door de Stichting Literair Haarlem is hier een krantenpagina uit 1937 geplaatst. Dit is een herinnering aan het feit dat demping van de Bakenessergracht toen is voorkomen.

Lees verder...

1010

Wolff

Vervaardigd in opdracht van de eigenaresse van het pand Bakenessergracht 41 ter nagedachtenis aan Ir. D.H. Wolff, degene die het pand in 2002 restaureerde.

Lees verder...

1013

Plaquette Simon de Vries, Rabijn

Eerbetoon aan Simon Philip de Vries, rabbijn van de Joodse Gemeente in Haarlem. In 1944 is hij gestorven in Kamp Bergen-Belsen.

Lees verder...

1012

De Bloempot

Het pand uit 1609 dankt zijn naam aan een gevelsteen in de vorm van aan bloempot. De steen is helaas verloren gegaan.

Lees verder...

1016

De Bakenessercamer

De gevelsteen is geplaatst in een poortje naar een achterliggend 14e eeuws hofje, bestemd voor de verzorging van alleenstaande vrouwen.

Lees verder...

1577

HAARLEMSCHE BROOD & MEELFABRIEK

Fraai gerestaureerde gevelreclamevan de fabriek, 1876

Lees verder...

1526

HAARLEMSCHE BROOD & MEELFABRIEK

Tegeltableau van de Brood- en Meelfabriek, 1876. Dit fraaie stuk bevindt zich binnen in de hal en is helaas niet openbaar te bezichtigen.

Lees verder...

1011

Gebouw Zegelwaarden

De figuren in de gevel aan de Bakenessergracht vertonen een gelijkenis met een set 17e eeuwse houtsneden die in het bezit zijn van het museum Enschede

Lees verder...

1422

CHRISTELIJKE SCHOOL 1903

Gevelsteen voor het schoolgebouw en dienstwoningen van de Vereniging tot Stichting van Scholen met den Bijbel, gebouwd in 1903 door architect J. van der Steur.

Lees verder...

1421

DE PASSER ENDE VALK

De Passer ende Valk was één van Haarlems bekendste bierbrouwerijen. De originele gevelsteen is geheel vergaan. In 2007 is een volwaardige replica geplaatst. Ook de gevelsteen van het huis naast het poortje zijn in 2022 opnieuw opgeknapt.

Lees verder...

1017

Vereeniging Sint BAVO

Gevelsteen van Woningbouwvereninging Sint BAVO, gesticht in 1921

Lees verder...

1501

Christelijke Bewaarschool

Gevelsteen van de Christelijke Bewaarschool uit het begin van de 20ste eeuw. De voorloper van de kleuterschool.

Lees verder...

1423

Hofje van Loo

Het Hofje van Loo is in 1489 opgericht. Oorspronkelijk Dertien huisjes rond een centrale tuin, beheerd door de Gasthuismeesteres van het St Elisaberth Gasthuis.

Lees verder...

1018

De Barrevoeter

Monniksfiguur: een Barrevoeter. Ga in de orde der Barrevoeters, dan hebt gij geene kousen noodig

Lees verder...

1381

Draken en Griffioenen

In de gevel zijn rond het jaartal draken en griffoenen afgebeeld. Zij fungeren tevens als wapenschildhouders.

Lees verder...

1019

De Vergulde Brasem

De afbeelding uit 1640 is mogelijk een uiting uit het gildetijdperk, of een verwijzing naar een voormalige eigenaar: Albert Braesman.

Lees verder...

1007

Gered van de sloop

Oorspronkelijke steen uit 1935 die uit de gesloopte voormalige bebouwing bewaard is gebleven en in 2002 in de nieuwbouw herplaatst.

Lees verder...

1424

IN ALLES GETROUW

Vervaardigd door de beeldhouwer J.H. van Borssum Buisman, ter herinnering aan de relatie met het oude begrafenisbos "De vrijwillige Liefdebeurs".

Lees verder...

1021

1906-2006

Een honderdjarig jubileum in 2006 met de verbeelding van een penseel, een kroontjespen en een potlood, refererend aan het beroep van Berckheyde.

Lees verder...

1022

St. Bavo 1921

Gevelsteen Woningbouwstichting Sint Bavo 1921

Lees verder...

1581

Bijwagenstraat

Aan de motorwagen kon een bijwagen of aanhangrijtuig worden gehangen. Deze waren niet gemotoriseerd en konden bijvoorbeeld de tram verlengen om meer passagiers bij (seizoens)drukte te vervoeren. 

Lees verder...

1580

BlauweTramstraat

Deze Blauwe Tram is de verzamelnaam voor de trams die tussen 1881 en 1961 in het gebied tussen o.m. Scheveningen, Haarlem, Zandvoort, Purmerend en Volendam reden. De trams hadden vanaf 1924 een donkerblauwe kleur. 

Lees verder...

1023

Ned. Ver. van Huisvrouwen

Gevelsteen in 1968 geplaatst door de "Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Haarlem en omstreken"

Lees verder...

1334

Vrijzinnige Hervormden

Gevelsteen in de voormalige pastorie van de Vestekerk; nu Jopenkerk.

Lees verder...

1582

Bolramerstraat

De naam verwijst naar de Bolramer, een streekbus die werd gebouwd tussen 1956 en 1967.

Lees verder...

1626

Boogstraat

Net als de nabij gelegen Pijlslaan is deze straat vernoemd naar de boog waarmee de pijl wordt afgeschoten.

1489

Bosch en Vaart

De letters van het buiten Bosch en Vaart zijn op miraculeuze wijze bewaard gebleven. Ze sieren nu de gevel in plaats van een hek.

Lees verder...

1184

Gaper

Aan de gevel van de voormalige apotheek is een gaper bevestigd. Geen oude maar een namaak en zo goed als echt.

Lees verder...

1024

Zon, maan en sterren

Bewoner/eigenaar heeft deze steen ontworpen en gehakt een verbeelding van de familienaam Steets ( ook wel vroeger Steeds geschreven).

1425

BRIJNINGSHOFJE

Het Bruiningshofje is een hofje met vijf huisjes uit 1610. In 1936 is het gerestaureerd en voorzien van een gevelsteen met de naam van stichter Jan Bruininck.

Lees verder...

1025

INDEN ROSBAER

een Rosbaer is een draagkoets die door twee rossen wordt voortbewogen. Dit vervoermiddel diende om voorname personen -in dit geval een dame- te vervoeren.

Lees verder...

1026

Het Bruine Peert

Afbeelding van een hollend paard, dat circa 1609 ter vervanging van het oorspronkelijke INT BRUINE PEERT is geplaatst door de toenmalige eigenaar, paardeslager.

Lees verder...

1027

De Hoop

Een nogal wulpse voorstelling van de Hoop, een van de Christelijke deugden.

Lees verder...

1028

Wapen

Wapen met zespuntige ster en 2 franse lelies

1426

ANNO 1664

Twee jaarstenen met ANNO en 1664 en in het midden tussen deze twee stenen nog een acanthus rozet (waarin een uithangbord geplaatst zou kunnen worden}

1591

Mural

Grote muurschilderingen op de muur van het Liander verdeelstation, in 2009 mede door de buurtbewoners aangebracjht.

Lees verder...

1427

Wevershuisje

Het enige net echte overgebleven (wol)wevershuisje in de Breestraat uit 1670

Lees verder...

1029

Simson

Afbeelding van Simson in gevecht met de leeuw.

Lees verder...

1030

De Gecroonde Hamer

"ln den Gecroonde hamer" is genoemd naar een smederij die in dit huis in de I7de eeuw werd gedreven door smid Gillis Pieterszoon van Tongeren (of Tongerlo)

Lees verder...

1031

Druivenplukkers

Twee naar links gaande mannen die een enorme druiventros dragen, de tekst met jaartal 1867

Lees verder...

1032

Balkons

Gevel/balkon reliëfs.

1588

Brockwaystraat

De eerste bussen die in 1926 in de regio Haarlem reden waren Brockway-bussen. Deze bussen waren een succes en verdrongen langzaam maar zeker de tramlijne

Lees verder...

1033

WONINGSTICHTING PATRIMONIUM

Naamsteen met de naam van woningcorporatie Patrimomium, stichter van het woningenblok.

Lees verder...

1428

DE UITKIJK

geen info

1429

KLEYNTJE

geen info

Lees verder...

1431

De Amsterdamse Poort

Gevelsteen in een voormalig pakhuis uit 1660 met schematische afbeelding van de Amsterdamse poort. Eronder het Open Monumentendag symbool.

Lees verder...

1473

Sidney Waerts

In de Klaverbladpoort tussen nummer 44 en 46 is een muurschildering van Sidney Waerts. Op deze mural staat een jongetje met duiven. Ook op de Burgwal zelf is nog een tweede maar nu kleine schildering te zien.

Lees verder...

1481

Bewaarschool

Gebouw met trapgevel speciaal gebouwd als bewaarschool. In de gevel een hardstenen tekstband met Bewaarschool der Nederlands Hervormde Gemeente.

Lees verder...

1491

Wat is dit

In de gestucte muur zijn een drie voorwerpen aangebracht waarvan de reden niet duidelijk is. Grapje of ........

Lees verder...

1583

Ceintuurbaan

De Centuurbaan was een rondje Haarlem, een ringlijn van 5,3 kilometer die in beide richtingen werd gereden. Gestart in 1899 als de Eerste Nederlandsche Electrische Tram-Maatschappij – de ENET. 

Lees verder...

1354

Zon Rondom

Langwerpige naamsteen met zonnebloem en kunstig weergegeven naam RONDOM.

Lees verder...

1350

Zelandia

Grote villa in Zuiderhout gebouwd door een Zeeuwse architect wat in de naam tot uiting komt.

Lees verder...

1389

Djangan-Kira

Gevelsteen met naam in het Moluks.

Lees verder...

1432

zonder titel

Rechthoekige kunstvormige gevelsteen

1371

Hoe het groeide

Op de gevel staat in grote uitstekende letters Hoe het groeide. In de oorlog verbasterde dit naar: hoe het loeide.

Lees verder...

1034

Honk

Voorstelling van een honkvast op zijn nest zittende vogel. De villa (Honk) is in 1914 ontworpen door de bekende architect J.B. van Loghem (1881-1940)

Lees verder...

1035

Eigen Haard

Rechthoekige steen met in het midden een ketel boven het open vuur geflankeerd door links een poes en rechts een hond. Boven de hond en kat een bladeren tak.

Lees verder...

1433

De Heilige Familie

Madonna (Maria) zittend op bankje en staand Jozef en Jezuskind dat bosje bloemen geeft

Lees verder...

1434

zonder titel

Jugendstil motief in een recht hoek

1037

School voor voorbereidend onderwijs

De steen is (gemaakt) geplaatst in 1950 in de gevel van de voormalige schoenmakerij van de firma Uittenbogaard.

1038

Goldersgreen

Gevelsteen met zonnewijzer. Goldersgreen is de naam van het voorstadje van Londen waar de familie van de architect vandaan kwam.

Lees verder...

1039

RIO

Naamsteen met daaronder golfjes van een rivier.

Lees verder...

1040

Kraaien

Gebakken tegels met een zwarte kraai op een oranje ondergrond, welke getrapt is opgenomen in het metselwerk.

Lees verder...

1041

De Craeyenburgh

Familiewapen van burgemeester van Haarlem v. Maarschalk: drie vissen. De naamgeving van het pand sluit aan bij de benaming van het vroegere Huis te Crayenest.

Lees verder...

1478

De Crossleybus in de remisewijk

De Crossleybus heeft een belangrijke rol gespeeld in de wederopbouw van het openbaar vervoer na de bevrijding in 1945.

Lees verder...

1043

D APPELAAR

Gevelsteen D APPELAAR zat boven poort van de Nauwe Appelaarsteeg. Heel lang gelden was hier een appelboomgaard.

Lees verder...

1042

DAMSTEEG

De steen DAMSTEEG zat in de voormalige Damsteeg-poort, welke vermoedelijk moet zijn opgegeven voor de nieuwbouw van het Enschede complex.

Lees verder...

1086

De Vries & De Vries

Kleurrijk uithangbord voor de winkel van verkoop antieke prenten en kaarten. Specialisatie Haarlem.

Lees verder...

1055

In de Hertog van Brandenborch

De gevelsteen verwijst naar het bezoek van de Hertog van Brandenborch. Hij is afgebeeld in vol ornaat met het zwaard in de hand en de helm op tafel.

Lees verder...

1046

Palm en Lammens

Afgebeeld zijn de wapenschilden van Francois Palm en zijn vrouw Jacoba Lammens.

Lees verder...

1047

De Waag

het Haarlemse wapen, gehouden door twee saterachtige figuren.

Lees verder...

1036

De Schoenmaker

In een uitgehouwen cartouche wordt het ambacht van een schoenmaker uitgevoerd.

Lees verder...

1082

Beton reliëf Hans Jorna

Betonreliëf van kunstenaar Hans Jorna om de muur van de parkeergarage een wat meer “menselijk” en wenselijk aanzicht te geven

Lees verder...

1353

Vrouwe Fortuna

Gevelsteen met Vrouwe Fortuna met een zeil in de hand en een 17e eeuws oorlogsschip op de achtergrond.

Lees verder...

1592

Mural Parkeergarage de Kamp

Muurschildering uit 2018 van het Nederlandse kunstenaarsduo TelmoMiel.

Lees verder...

1048

Haarlemmerolie

In dit pand was oorspronkelijk de fabriek voor Haarlemmerolie van Waaning Tilly gevestigd.

Lees verder...

1049

DIT· IS·DE·GOVT SMITS CAMER

Dit is de Goutsmitscamer is een afbeelding van een goudsmidsbeker, het attribuut van St. Eloy, schutspatroon van het goudsmitsgilde..

Lees verder...

1015

Lincol

Vernieuwd gevelopschrift van het voormalige fabriekje Lincol in metaalpoetscrème.

Lees verder...

1315

Dreefzigt

Buitenhuis aan de voormalige stadsrand van Haarlem, toen rustig gelegen tussen het groen.

Lees verder...

1186

Heilige Huisjes

Bouwcomplex van architect Jacques van Velsen. Beeldhouwer Mari Andriessen verzorgde voor ieder huis een beeldje van een heilige. De beeldjes werden in 1981 gerestaureerd door de kunstenaar Wilgenburg.

Lees verder...

1187

Heilige Huisjes

Bouwcomplex van architect Jacques van Velsen. Beeldhouwer Mari Andriessen verzorgde voor ieder huis een beeldje van een heilige. De beeldjes zijn gerestaureerd in 1981 door de kunstenaar Wilgenburg.

Lees verder...

1188

Heilige Huisjes

Bouwcomplex van architect Jacques van Velsen. Beeldhouwer Mari Andriessen verzorgde voor ieder huis een beeldje van een heilige. De beeldjes werden in 1981 gerestaureerd door de kunstenaar Wilgenburg.

Lees verder...

1189

Heilige Huisjes

Bouwcomplex van architect Jacques van Velsen. Beeldhouwer Mari Andriessen verzorgde voor ieder huis een beeldje van een heilige. De beeldjes werden in 1981 gerestaureerd door de kunstenaar Wilgenburg.

Lees verder...

1051

Molen Hoek

Een molen in een steen met een bovenkant die in een punt loopt en de tekst onder in de steen MOLEN HOEK

1054

Sint Fransiscus van Assisi

Franciscus predikend voor de bloemen.

Lees verder...

1373

Drie Tulpen

In de gevel zijn een drie gevelstenen opgenomen met onder andere een afbeelding van drie tulpen. Verder is boven de entree een cartouche met de tekst Bijhout aangebracht.

Lees verder...

1504

Vlinder

Geveldecoratie van een vlinder, in mozaiek uitgebeeld.

Lees verder...

1166

Vogel

Geveldecoratie van een vogel, in mozaïek uitgebeeld.

Lees verder...

1165

Vis

Geveldecoratie van een vis, in mozaïek uitgebeeld.

Lees verder...

1053

De Vos en de Ekster

Verbeelding van een oud Fries verhaaltje over een sluwe vos die misleid wordt door een ekster.

Lees verder...

1080

Herman Moné

Gevelsteen ter herinnering aan de langdurige inzet van Herman Moné voor Het Sint Jacobs Godshuis.

Lees verder...

1436

SINT JACOBS GODSHUIS

De contouren van Haarlem waardoor het Spaarne loopt en het Logo van het college van regenten van het Sint Jacobs Godshuis.

1167

Sculptuur Sint Jacobs Godshuis

Sculptuur/plaquette van het Sint Jacobs Godshuis met het College van Regenten op de buitenmuur van het Koetshuis.

Lees verder...

1502

Het Blokhuis

Was hier vroeger de controlepost tussen Haarlem en Overveen.

Lees verder...

1503

Kloosterhuis Triniteit

In de achter- en zijgevel zijn terracotta afbeeldingen opgenomen. Zij verwijzen o.a. naar de drievuldigheid.

Lees verder...

1329

Onder Dak

Gedenksteen aan de bouw van 52 huizen in 1921-1922 door de woningbouwvereniging Onder Dak. Architect J. Roodenburgh.

Lees verder...

1267

Limonadefabriek Rieu

In 1879 Antonie Rieu een winkel in limonade en een tapperij voor bieren. Het begin van de huidige groothandel met de vijfde generatie Rieu aan de leiding. Je ziet één van de eerste vestigingen met het gevelopschrift van het bedrijf.

Lees verder...

1498

Abraham de Haas

Toegangspoort van het Essenhofje uit het Fonds van wijlen Abraham de Haas. In de afdeksteen boven het poortje staat de naam.

Lees verder...

1106

Bos en Vaart School

Rond logo met daarop een dansend kind met de ene voet in de Vaart en de andere naar het Bos. Bos en Vaart.

Lees verder...

1237

Paardenhoofden

In de gevel zijn twee paardenhoofden opgenomen als teken van de voormalige stalling van paarden. Vandaag de dag nog steeds een garage.

Lees verder...

1056

Brandweer

Versiering aan het Pand van de Vrijwillige Brandweer Schalwijk

1378

Hildebrand

In de rijk versierde gevel is onder het raam op de eerste verdieping de naam van de schrijver Hildebrand opgenomen. In de top van de gevel zie je het wapen van Amsterdam.

Lees verder...

1057

Doopsgezinde Kerk

Het Doopsgezinde kerkcomplex in het centrum van Haarlem bevindt zich tussen Grote Houtstraat, Peuzelaarsteeg en Frankestraat.

1058

De Lijnwaadpakkerij

Aangebracht door textielbedrijf Snep. De steen laat het interieur zien van een Lijnwaadpakkerij, ofwel een linnenpakkerij.

Lees verder...

1059

Tadorna

Tadorna is in het Nederlands vertaald: bergeend. De steen is in augustus 1950 aangebracht na oplevering van de woning. Een bergeend verbergt haar eieren.

Lees verder...

1060

de Molen Het Fortuin

In 1874 kochten de gebroeders Willem en Cornelis Bremer de molen Het Fortuin om een houtzagerij te beginnen.

1438

VOORTUITGANG 192

23 arbeiderswoningen in 1920 gebouwd door de sociaaldemocratische woningcooperatie Vooruitgang.

Lees verder...

1061

Mons Aurea School

In 1958 legde de deken van Haarlem, W.N. Zijlstra, de eerste steen voor deze school: (destijds) de rooms-katholieke industrie- en huishoudschool Mons Aurea.

Lees verder...

1439

Voormalig Luthers Weeshuis

Gezin, molen en een paard van gebakken klei

Lees verder...

1271

Vogels

Frank en vrij kwetteren de vogels vanaf hun schildering op de muur. Het geeft het straatje een stukje vrolijkheid en lichtheid.

Lees verder...

1062

De Oude Cloveniers Doelen

Deze poort is door Lieven de Key in 1612 gebouwd om de achterliggende Doelen (schietbaan) af te kunnen sluiten.

Lees verder...

1556

Het Dromerige Lezertje

Beeldje op de binnenplaats van de bibliotheek

Lees verder...

1063

Krukken

De kleinste gevelsteen van Haarlem. De twee afgebeelde krukken verwijzen naar de oorspronkelijke functie van het gebouw erachter, het toenmalige Oude Mannenhuis

Lees verder...

1518

Haarlem - Mutare

Twee muurschilderingen met afbeeldingen van dieren uit Zimbabwe en afbeeldingen van Haarlem zoals de Adriaan en het havengebouw.

Lees verder...

1079

Gerard Smit

Uithangbord “De Karseboom” met op de kersen de naam “Van Ommeren”, de huidige eigenaresse.

Lees verder...

1618

Het Huys daer Daphne uythangt

Mogelijke verwijzing naar de nimf Daphne

Lees verder...

1571

’t Vergulde Ossenhoofd

Opvallende Kroonlijst uit de 18e eeuw.

Lees verder...

1441

St. Pieter

Masker\/hoofd van Sint Pieter

1078

Woonhuis J.A.G. van der Steur

Woonhuis en waarschijnlijk bureau van de Haarlemse architect J.A.G. van der Steur. Het huis vormt een staalkaart van waartoe de architect in staat was.

Lees verder...

1492

Drakenkop

In de gevel is een vlaggenstokhouder aangebracht met een drakenkop.

Lees verder...

1065

De Ster

Verbeelding van de Joodse Davidster. Rond 1638 was Jan Davidts eigenaar van het pand. Zijn bedrijfje droeg de naam DE STER.

Lees verder...

1066

De Zwarte Hond

Steen geflankeerd door twee leeuwenkoppen. Deze bevinden zich met het jaartal 1609 nog in de gevel. Vroegste vermelding 1681.

Lees verder...

1067

Zaaier

Afbeelding van een zaaiende man boven de ingang van het voormalige schoolgebouw. Vermoedelijk een metafoor voor het zaaien van kennis.

Lees verder...

1068

De Blaeuwe Fonteijntgen

De gevelsteen is eigenlijk afkomstig van Nieuwe Groenmarkt 4, waar De Blaeuwe Fonteijntgen in 1592 de huisnaam was. In 1899 is de steen naar GOG 121 verplaatst.

Lees verder...

1442

ANNO 1564

Het is op deze plaats dat Johannes Noppen in 1564 met een brouwerij voor bier en bierazijn begon.

Lees verder...

1466

Haarlems Beleg

In de gevel is een kanonskogel opgenomen welke tijdens het Haarlem Beleg in 1572 - 1573 is afgeschoten.

Lees verder...

1307

Boekhandel De Vries

Afbeelding van een VOC-schip en het gezegde Hoop doet Varen van Boekhandel H. de Vries. Alles in schoonschrift uitgevoerd.

Lees verder...

1443

SPAARBANK

Rechthoekige steen waarop twee vrouw figuren gebukt aan het plukken zijn

Lees verder...

1619

Jan Monnikendam

Feestartiekelenwinkel Jan Monnikendam, sinds 1901

Lees verder...

1444

Wapenborden

Rechthoekige Wapenborden, gered bij de sloop van de Raaks bebouwing. In 2013 geplaatst in de muur van het voormalige Gymnastiekgebouw

Lees verder...

1069

Palazzo

Een teksttableau dat een verwijzing is naar de Italiaanse paleizen.

Lees verder...

1107

GERRIT VAN DIJK

Gerrit van Dijk dansend met zijn vrouw, voorgesteld als Betty Boop. Van Dijk is een zeer bekende Nederlandse filmer en createur van de Nederlandse animatie.

Lees verder...

1083

Muurschildering Amnesty

Muurschildering gemaakt voor Amnesty International door een viertal kunstenaars waaronder drie Haarlemse.

Lees verder...

1575

Reliefs

Betonnen Gevelreliefs in Portiekwoningen uit 1957 van de Haarlemse architect Brakel, met verschillende voorstellingen.

Lees verder...

1450

Gedenksteen

Herinnering aan het 40-jarig bestaan van de Aannemersopleiding in Haarlem

1072

ANNO 1696

Twee rijk bewerkte cartouche met rolwerk en bloemmotieven. De eerste met ANNO en de tweede met 1696

Lees verder...

1590

De Gaper van drogisterij van der Pigge

Gaper 'de Moor\', boven de entree van de vermaarde Haarlemse drogisterij A.J. van der Pigge.

Lees verder...

1077

Okhuysen

Een sierlijk uithangbord met daarop druiventrossen en wijnvaatjes. In het midden een groot wijnvat als omlijsting van een druivenplukster.

Lees verder...

1071

Bruno Klassiek

Een uithangbord in de vorm van een gesmede cirkel met daarin een gouden harp. Twee tekstplaten geven aan: “Bruno” en “Klassiek”.

Lees verder...

1112

Muurschildering

Muurschildering van Eric J. Coolen. Afgebeeld zijn onder andere Godfried Bomans, Lennaert Nijgh met zijn kat Meneer. Verder de Schotse auteur, uitgever en muzikant Paul Murdoch.

Lees verder...

1490

De Vonk

In de gevel is een steen opgenomen van de woningmaatschappij De Vonk. Deze steen herinnert aan de bouw van het complex.

Lees verder...

1073

Wapen van Schotland

HET WAPEN VAN SCHOTLAND is misschien een handelssymbool. In het pand werd ooit gehandeld in Schotse wol die in Haarlem werd gebleekt en geverfd.

Lees verder...

1074

DE SON

Gevelsteen uit circa 1681 met een afbeelding van een oud Romeins zonnesymbool, de zogenoemde Helianthus. Op de onderrand de tekst DE SON BIQVAEM YS MYNEN NAEM.

Lees verder...

1108

Zanderzaal

De voorstelling toont een patient die gemasseerd wordt en zelf een flesje met zalf of massageolie vasthoudt.

Lees verder...

1494

Davidsster Jooles ziekenhuis

Op het hoogste puntje van het dak prijkt de davidsster tegen de hemel. Deze ster hoort bij het voormalige joodse Jooles ziekenhuis.

Lees verder...

1467

Wapen van Haarlem en Thuringen

In de voormalige polikliniek uit 1925 van het Elisabeth Gasthuis zit nu het Verwey Museum Haarlem en het ABC architectuurcentrum.

Lees verder...

1076

St. Elisabeth's Gasthuis Poort

Poort met verschillende onderdelen die de verhuizing van het St. Elizabeth Gasthuis in 1580 verbeelden. De stadsbrand, de verhuizing en de nieuwbouw.

Lees verder...

1617

Egelantierstuin - Zanderinstituut.

Verwijzing naar het Zander Instituut, gestart in 1899

Lees verder...

1308

Toegangspoort Frans Hals Museum

Poort met beelden van een oud mannetje, maar ook van Frans Hals en Lieven de Key.

Lees verder...

1014

Uithangbord De Sampler

Speciaalzaak in quilten maakt zich kenbaar met een uithangbord met daarop haar naam en een quiltpatroon als schilderij.

Lees verder...

1372

Schurmann Leeuwarden

Hoog in de gevel staat de aanduiding van Schurmann Leeuwarden. Dit is van het gelijknamige confectiemagazijn dat vanaf 1895 op de begane grond was gevestigd.

Lees verder...

1275

Niet bekend

Hoofd als sluitsteen

1087

Fata Morgana

Twee kleurige kunstwerken van de Spaanse kunstenares Dora Dolz in de nissen van de Verweyhal.

Lees verder...

1445

Het Gouden Hert

Familiewapen van Paules Vermeulen, schepen en burgemeester van Haarlem. Tijdens een verbouwing in 1925 is de steen spoorloos.

1446

HANDEL en NIJVERHEID

Winkelwoonhuis met magazijn uit 1890. De reliëfs symboliseren de handel en de nijverheid.

Lees verder...

1472

Smederij

Hoekpand Grote Houtstraat en Gedempte Oude Gracht uit 1903. Smid Van der Vaart had zijn Smederij en winkel voor kachels en haarden.

Lees verder...

1486

Jamin

Op de hoek van de Gedempte Oude Gracht en de Grote Houtstraat staat de voormalige winkel van Jamin. De gevel is aangekleed met beeldhouwwerk en zeegroene tegeltjes.

Lees verder...

1150

Pauwpoortje

Het Pauwpoortje is tot stand gekomen toen Johan Pauw, de eigenaar van huis "De Hooijwagen" in de Warmoesstraat,  de steeg ging verlengen tot aan zijn huis.

1088

Hoofdkantoor voormalig Haarlems Dagblad

Van 1917 tot in 1976 de hoofdvestiging van het Haarlems Dagblad.

Lees verder...

1045

Trou moet Blycken

“Het huis met de stoep”, de sociëteit van de enige rederijkerskamer in Nederland die al sinds de middeleeuwen nog bestaat.

Lees verder...

1497

De voetboog

Om aan te geven dat de Schutterij hier was gehuisvest is nog altijd een afbeelding van een voetboog te zien. Een voetboog was het wapen van de deze Schutterij.

Lees verder...

1464

Draken

In de prachtige gevel van de banketbakkerszaak is ter weerszijden van de bovenkant van de etalage een gouden draak opgenomen.

Lees verder...

1463

Gaper

Gaper van "Drogerijen- en chemicaliënhandel D. Veen & Co" uit 1812, tegenwoordig bewaard in het Nationaal Farmaceutisch Museum

1277

de Witte Bock

Huisnaam van het v.m. pand op deze locatie uit 1608. Bokken werden vaker gebruikt als huisnaam door looijers en herbergiers.

Lees verder...

1274

De Pandpoort

Vanaf 1490 was dit de ingang van het Dominicaner klooster, ook wel Jacobijnenklooster genoemd.

Lees verder...

1303

De Oude en de Nieuwe Tijd

Afbeelding waarin de fakkel van cultuur wordt overgegeven van de Oude aan de Nieuwe Tijd.

Lees verder...

1305

Sint Dominicus

Bovenin de binnenpandpoort naar de kloosterhof staat een beeldje van Sint Dominicus en volgelingen.

Lees verder...

1306

Het Leven en de Dood

Boven de entree naar de vroegere afdeling Bevolking in de Koningstraatvleugel is een gevelsteen opgenomen met een afbeelding van de dood en het leven.

Lees verder...

1493

Grote Vierschaar

De uitbouw van het stadhuis heet de Grote Vierschaar. Op die plek werd vroeger recht gesproken en gestraft. Vrouwe Justitia is afgebeeld met zwaard en weegschaal

Lees verder...

1278

Willem Bilderdijk

In 1885 geplaatste gedenksteen van Willem Bilderdijk, Nederlands beroemdste dichter van de 19de eeuw

Lees verder...

1279

t Gulden Hartshooft

Ook wel "Het Wapen van Aecken" genoemd. Een gevelsteen met een bijzondere geschiedenis.

Lees verder...

1280

Brinkmann

Veel bijzondere geveltekens. Het cafe-restaurant is hier in 1881 gevestigd door de broers Heinrich en Joseph Otto Brinkmann

Lees verder...

1374

Brinkmann en Teisterbant

Het culturele leven van Haarlem heeft zich enige tijd geconcentreerd in de Sociëteit Teisterbant. Deze was gevestigd in de kelder van cafe restaurant Brinkmann.

Lees verder...

1281

In De Blije Druk

In deze drukkerij van Vincent Casteleyn is de Oprechte Haarlemse Courant ontstaan (1656)

Lees verder...

1451

De Hoofdwacht

Gedenksteen in het oudste stenen gebouw van Haarlem. Het pand heeft een lange geschiedenis

1116

Vleeshal

In de laaggelegen stenen sierranden bij de stoep en de poortjes zijn afbeeldingen te ontdekken van bomen en dieren.

Lees verder...

1496

Stadswapen en dierenkoppen

Op de Vleeshal zie je het wapenschild van Haarlem en diverse dierenkoppen die de functie van het gebouw aanduiden.

Lees verder...

1117

Vishal

De Vis boven de ingang van de Vishal als symbool van de leden.

Lees verder...

1313

Laurens Jansz Coster

Volgens de overlevering zou hier de drukkerij van Laurens Jansz Coster zijn geweest. De uitvinder van de boekdrukkunst.

Lees verder...

1109

Jacobsschelp Sint Jacobs Godshuis

Godshuis van het St. Jacobs gilde dat diende voor de opvang van pelgrims die Haarlem passeerde op hun reis naar Compostella.

Lees verder...

1110

De Bakkerij

De oorspronkelijke woning fungeerde in 1611 als bakkerij. Twee gevelstenen verbeelden de bakker, zijn vrouw en de knecht terwijl ze het ambacht uitvoeren.

Lees verder...

1285

De Koepel

Het grote ronde gebouw is de voormalige gevangenis De Koepel. Het stamt uit 1901 zoals op de gevelsteen in het oude administratiegebouw is te zien. Het gehele complex wordt opnieuw ingericht tot de University College met campus, sociale woningbouw, hotel en kleinschalige horeca plus een bioscoop.

Lees verder...

1364

Wandelaar

Gevelsteen met daarop een wandelaar met wandelstok onder de arm. Hij rookt een pijp met een lange steel. Is dit de raadspensionaris Heinsius?

Lees verder...

1593

Rosehaghe

Gevelsteen uit 1922 in het verengingsgebouw van Rosehaghe, een woninngbouwcomplex naar ontywerp van architekt van Lochem.

Lees verder...

1527

Stripmuurschildering

Muurschildering van Thé Tjong-Khing op de liftschacht van de Raaks parkeergarage

Lees verder...

1568

Het Scheepje

Gevelsteen van voormalige Bierbrouwerij Het Scheepje, 1690

Lees verder...

1289

De Korendrager

Samen met "Het Scheepje" gevelstenen uit begin 17e eeuw

Lees verder...

1286

Inden Iserman

Geharnast figuur als symbool voor het smids ambacht

Lees verder...

1537

VOLHARDING

Sluitsteen waar vermoedelijk, onder de stuclaag, een scheepje was uitgehakt

Lees verder...

1099

De Vergulde Bootshaken

Drie boothaken naar de gelijknamige voormalige bierbrouwerij. Helaas zijn ze niet verguld zoals de historische naam wel aangeeft.

Lees verder...

1572

Het Paardentableau

Steen in basreliëf uit 1911 voor de Amsterdamse Rijtuig Maatschappij

Lees verder...

1291

Elk Zijn Eigen Boekerij

Gedenksteen voor een boekhandel in de 20e eeuw die in de oorlogsjaren (WOII) een belangrijk onderduikadres is geweest.

Lees verder...

1469

DSK

Op het clubgebouw van DSK is een sculptuur van de vereniging opgehangen.

Lees verder...

1276

Eigen Woning 1924

Gevelsteen ter ere van de stichting door de Woningbouwvereninging EIGEN WONING, 1924

1293

ALNETUM

"Plaats in het elzenbos". In 1892 gebouwd bij de Haarlemmerhout.

Lees verder...

1309

Brood en meelfabriek

In 1914 herbouwd huis met uithangbord van de voormalige broodwinkel.

Lees verder...

1294

DE VERGULDE ZALM

Tekststeen, geschilderde puibalk en uithangbord. De Zalm verwijst in 1635 naar een viswinkel.

Lees verder...

1452

De Erwtenzak

Tegeltableau met afbeelding van twee gesloopte panden op het Verwulft. Het rechter pand heette "De Erwtenzak". In 1806 was daar een grutterij gevestigd.

Lees verder...

1295

TOEBACK

Winkelpand met indertijd een functie Tabakszaak

Lees verder...

1219

Drie gevelstenen kerkje De Hoeksteen

In het Raaksgebied stonden voor de vernieuwing twee kerkjes. Eén daarvan was De Hoeksteen. Van dit verdwenen kerkje zijn de drie gevelstenen nu ter herinnering daaraan geplaatst in het gebouw van de Gemeente. Vrijwel op de plaats waar het kerkje heeft gestaan.

Lees verder...

1173

Heilige Huisjes

Bouwcomplex van architect Jacques van Velsen. Beeldhouwer Mari Andriessen verzorgde voor ieder huis een beeldje van een heilige. De beeldjes werden in 1981 gerestaureerd door de kunstenaar Wilgenburg.

Lees verder...

1175

Heilige Huisjes

Bouwcomplex van architect Jacques van Velsen. Beeldhouwer Mari Andriessen verzorgde voor ieder huis een beeldje van een heilige. Deze beeldjes werden in 1981 gerestaureerd door de kunstenaar Wilgenburg.

Lees verder...

1176

Heilige Huisjes

Bouwcomplex van architect Jacques van Velsen. Beeldhouwer Mari Andriessen verzorgde voor ieder huis een beeldje van een heilige. Deze beeldjes werden in 1981 gerestaureerd door de kunstenaar Wilgenburg.

Lees verder...

1177

Heilige Huisjes

Bouwcomplex van architect Jacques van Velsen. Beeldhouwer Mari Andriessen verzorgde voor ieder huis een beeldje van een heilige. Deze beeldjes werden in 1981 gerestaureerd door de kunstenaar Wilgenburg.

Lees verder...

1178

Heilige Huisjes

Bouwcomplex van architect Jacques van Velsen. Beeldhouwer Mari Andriessen verzorgde voor ieder huis een beeldje van een heilige. Deze beeldjes werden in 1981 gerestaureerd door de kunstenaar Wilgenburg.

Lees verder...

1179

Heilige Huisjes

Bouwcomplex van architect Jacques van Velsen. Beeldhouwer Mari Andriessen verzorgde voor ieder huis een beeldje van een heilige. Deze beeldjes werden in 1981 gerestaureerd door de kunstenaar Wilgenburg.

Lees verder...

1453

ZOETE LIEVE VROUW V D BOSCH

Roomskatholieke afbeelding van Maria met Kind

1365

Unitas

In de natuurstenen pui-lijst zijn letters gezandstraald. Deze geven aan dat hier sigarenwinkel (magazijn) Unitas heeft gezeten. De winkel sloot in 1932.

Lees verder...

1487

Koppen

Ter hoogte van de eerste etage zijn drie koppen als sluitstenen boven de ramen aangebracht.

Lees verder...

1454

Nutsspaarbank 1926

Twee gevelstenen uit de v.m. Nutsspaarbank.

1070

Bas-reliëfs ornamenten

Houten reliëfs die de belangrijkste activiteiten in dit huis weergegeven, plus het Wapen van Haarlem.

Lees verder...

1528

Toegangspoort Jansklooster

Toegangspoort in de Janskerk van het voormalige Johannieter klooster dat in 1310 is gesticht

Lees verder...

1310

Janskerk

In de jaren 1628 werd het natuurstenen poortje aan de oostzijde van de kerk aangebracht, met verguldwerk en een protestantse tekst.

1311

HUIS ROODENBURCH

Gevelsteen uit 1610, geplaatst door eigenaar Dirck Hendricksz van Roodenburch.

Lees verder...

1312

BARBERA VROUWEN GASTHUIS

Toegangspoort met afbeelding van het interieur van het Barbera Vrouwen Gasthuis, 1624

Lees verder...

1044

Kunstproject Jansstraat 8

Driemaandelijkse expositie van een groot kunstwerk in een frame in het kader van kunstproject “Jansstraat 8”.

Lees verder...

1314

De Schatter huizen

Drie gevelstenen met portretten, geflankeerd door de wapens van Haarlem, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Holland en tenslotte het wapen van de familie Schatter.

Lees verder...

1317

Vrouwe Schatter

Drie gevelstenen met portretten, geflankeerd door de wapens van Haarlem, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Holland en tenslotte het wapen van de familie Schatter.

Lees verder...

1318

Mansportret familie Schatter

Drie gevelstenen met portretten, geflankeerd door de wapens van Haarlem, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Holland en tenslotte het wapen van de familie Schatter.

Lees verder...

1320

INDE TOELAST

In 1607 begon Hans Salomons hier een herberg en heeft hij deze steen laten plaatsen. Een toelast werd in herbergen gebruikt om bier en wijn op te slaan.

Lees verder...

1081

Coornhert

Literaire tekst van Coornhert in het kader van project “Literatuur op de muur” van Bas Kamps

Lees verder...

1321

Zang & Vriendschap

Gevelsteen van de vereniging uit 1915

Lees verder...

1075

Voetafdruk en Tekstplaat

In de bestrating is het grondpatroon van de voormalige Janspoort plus een steen met toelichting opgenomen.

Lees verder...

1455

Tehuis voor Militairen

Voor de militairen werd in 1903 een rijk versierd tehuis in renaissancestijl gebouwd. De Haarlemse architect Jacob London won er een zilveren erepenning mee.

Lees verder...

1322

Het Wapen van Staats

Verschillende geveltekens die de weldaden van de stichtersvan het hofje -de familie van Staats- verbeelden.

Lees verder...

1519

Barmhartigheid en goede gaven

Twee in steen uitgehakte herinneringen aan IJsbrand Staats als stichter van het Hofje van Staats.

Lees verder...

1302

Volksbelang

Twee oude reclameborden voor overnachtingen in Volksbelang in muurnissen op de etage.

Lees verder...

1200

Vogels op een tak

De Patrimoniumbuurt is tussen 1921 en 1923 gebouwd voor de woningstichting Patrimonium. Ontwerpers zijn Tj. Kuipers en A. Ingwersen. Gekozen is voor de traditioneel-zakelijke stijl van de Amsterdamse School.

Lees verder...

1325

Hofjes van Codde en Van Beresteyn

Gevelstenen, naamborden, gebeeldhouwde kopjes en sluitstenen. Voor hun behoud herplaatst op deze locatie

Lees verder...

1118

Judith Leyster

Herinnering aan Judith Leyster, een schilderes die o.a. bij Frans Hals les heeft gehad.

Lees verder...

1085

Reliëf stucwerk

In de erkers is een reliëf stucwerkwerk aangebracht met een landelijke voorstelling.

Lees verder...

1297

Tegeltableaus

In de erker is een tegeltableau aangebracht met daarop een sjees met boer en boerin.

Lees verder...

1332

de NAR

Gebakken kleurrijke tegel uit circa 1930.

Lees verder...

1456

Klavervier

Uitgehouwen Klavervier motief

1333

Mirasole

In terracotta uitgevoerde siersteen met vogelmotief. Architect J.B. van Lochem paste vaker een karakteristiek detail toe in zijn ontwerpen.

Lees verder...

1457

Bloemfiguur

Gebakken tegel met sierlijk ontwerp. Architect J.B. van Lochem paste vaker een karakteristiek detail toe in zijn ontwerpen.

Lees verder...

1458

Poes en Wapenschild

In middenstrook een poes en er boven, gescheiden door balkje, een wapenschild.

Lees verder...

1336

JONK

In hardsteen gegraveerde Chinese Jonk (referentie naar de familienaam van de eigenaar) die door de Vuurtoren altijd weet waar hij moet zijn.

Lees verder...

1337

\’T GELE OOG

T GELE OOG verwijst naar de "yellow eyed penguin" die leeft op de zuidoost kust van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland.

Lees verder...

1557

Reliëf De Scheepmaker

Reliëf in het nieuwe appartementencomplex De Scheepmaker, dat verwijst naar het hisorische functie van deze buurt.

Lees verder...

1220

Godfried Bomans

Twee zogenaamde murals met teksten van Godfried Bomans als onderdeel van het project 'Literatuur in de Stad'.

Lees verder...

1459

HIER WOONDE PIETER LANGENDIJK

Herinnering aan Pieter Langendijk, bekende toneelschrijver, dichter en tekenaar.

Lees verder...

1460

Orimur Morimur

Zonnewijzer met tekst in de Oud Katholieke Kerk van de H.H. Anna en Maria uit 1938.

Lees verder...

1232

Olympia

Voormalig hoofdmagazijn van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij uit 1895.

Lees verder...

1084

Magdalenahof oude entree weeshuis

Gevelsteen met vrolijke engeltjes boven de oude entree op de binnenplaats. In de cartouche een tekst waarin staat dat het zo goed is dat dit weeshuis is gebouwd.

Lees verder...

1020

Ruimtelijke illusie

Op de binnenplaats is in 1984 een kunstwerk van Rob de Vries op de muur geplaatst. In 2019 is het werk geheel opgeknapt en geeft het de binnenplaats weer kleur.

1340

Wijn GEZELLIG en GEZOND

Muurschildering: een oude reclame uiting

Lees verder...

1283

De Zijlpoort

Herinnering aan de Zijlpoort uit 1824

Lees verder...

1341

D\’ Jonge Wolf

Familiewapen (familiesteen) uit 1692

Lees verder...

1461

Oude Weeshuis Der Doopsgezinden

Weeshuis aan het Klein Heiligland uit de 18e eeuw.

Lees verder...

1290

Wapen van Holland

Gevelsteen met het Wapen van Holland, in 2017 geplaatst in de achtermuur van het Frans Hals Museum.

Lees verder...

1342

Frans Hals muur

Diverse "zwerf"gevelstenen die tijdelijk in de buitenmuur van het Frans Hals Museum geplaatst zijn, ter behoud en om ze aan het publiek te tonen.

1064

Geveljaarstenen

Op de muur van het Frans Hals Museum zijn diverse zogenaamde “weesstenen” opgenomen. Daarbij behoren twee stenen met de opschriften “Anno” en “1714”.

Lees verder...

1089

Het Fortuyn

De gevelsteen “Het Fortuyn” omvat twee stenen. De eerste is een bevallige afbeelding van Vrouwe Fortuna op een bol en verder een steen met tekst.

Lees verder...

1120

De Kop

Gevelornament die qua herkomst vragen oproept.

Lees verder...

1128

De Twee Gekroonde Klaverbladen

Herinnering aan de verdwenen bierbrouwerij “De Twee Gekroonde Klaverbladen”.

Lees verder...

1130

Inde Wijnpaers

De steen laat allerlei handelingen bij de druivenoogst zien.

Lees verder...

1119

De Roggestekers van Weert

Op de steen staat een typisch oud Weerts verhaal afgebeeld.

Lees verder...

1465

Paardenhoofd

In de gevel is een paardenhoofd aangebracht ten teken dat hier een stalhouderij zat en paarden en koetsen kon stallen.

Lees verder...

1611

De Theebus

Aandenken aan de kruidenierswinkel uit 1926

Lees verder...

1233

Goedkope Nikkelwinkel

Oude gevelreclame van rond 1900. In die tijd werd nikkel bijvoorbeeld gebruikt voor tafelbestek, het zogenaamde armeluiszilver.

Lees verder...

1345

DE PELLICAEN - TROV MOET BLYCKE

Spreuk van een in 1503 opgerichte rederijkerskamer.

Lees verder...

1462

Diverse stenen

In 1887 herplaatste geveltekens uit gesloopte panden in de Smedestraat

1346

De Prieel-iep.

Afbeelding op een binnenplaats van een Umus Camperdownii of te wel een Prieel-iep.

1347

VARKENSSLACHTER A.M.C. BRÜHL

In 1898 liet M.G. Brühl hier een nieuw winkelwoonhuis bouwen. Nog lange tijd is het pand als slagerij in gebruik geweest.

1348

Gasthuispoort

Sluitsteen uit 1578 in de Gasthuispoort, de toegang naar de Eglantiertuinen.

Lees verder...

1449

Wapen van Elisabeth van Thüringen

De gevelsteen draagt de 3 kronen uit het wapen van Elisabeth van Thüringen

Lees verder...

1287

Weeshuis der Doopsgezinden

Naamsteen van het weeshuis uit 1874

Lees verder...

1351

\‘t HOEKJE

Jaarsteen uit 1929

Lees verder...

1564

HIER WOONDE JACOBUS VAN LOOY

Herinneringssteen aan schrijver – schilder Jacobus van Looy en het huis waar hij van 1913 tot 1930 woonde en werkte.

Lees verder...

1160

Transformatorstation

Kunstwerk van Lex Horn op de buitenmuur met landschappelijke elementen en het opwekken van elektriciteit.

Lees verder...

1127

Zwartkopmeeuw en Vis

In de erkers is een gevelsteen opgenomen met in de een een zwartkopmeeuw en in de ander een vis. Aan de stijl en kleur te zien zeer waarschijnlijk van dezelfde kunstenaar.

Lees verder...

1448

Heilig Hart Kerk

Gevelsteen & kerkbeelden van de Heilig Hart Kerk.

1352

Stadswapenstenen

Gevelstenen uit 1910 met het wapen van Amsterdam, Haarlem en Bloemendaal als verwijzing naar de vroegere tramverbinding door de Kleverparkbuurt vanaf Amsterdam CS naar Bloemendaal.

Lees verder...

1266

Esculaap

Boven de deur is een tegel te zien met daarop een geglazuurde esculaap.

Lees verder...

1225

Tekstmural Andrea

Op de ossenbloedrode muur aan de kant van de Tetterodestraat is een tekst opgenomen uit een boek van Renate Dorrestein.

Lees verder...

1627

De Wagenpoort

Poort naar binnenplein met diverse fraaie elementen

Lees verder...

1355

De Hooiwagen

Twee paarden trekken een hoog met hooi beladen boerenwagen. Herkomst is niet helemaal zeker. In 2005 is de steen in kleur hersteld.

Lees verder...

1356

GODE DE EER!

Gedenksteen uit 1893 van (toen) 150 Jaar Lettergieterij Enschede

Lees verder...

1621

250 jaar Johan Enschede

Herdenking uit 1953 aan 250 jaar Enschede

Lees verder...

1375

Rozenhagen 1923

Gevelsteen ter herinnering aan de grote planten- en bomentuin van de landschapsarchitecten Zocher. Later is hier de woonwijk Patrimonium gebouwd.

Lees verder...

1488

Leeuwen

In de rijk geornamenteerde gevel houden twee leeuwen een niet ingevuld familiewapenschild vast.

Lees verder...

1517

Apotheek Klinkhamer

In de zijgevel van de apotheek is een afbeelding van apothekersgereedschap opgenomen met de naam van apotheek en jaartal.

Lees verder...

1246

Het Kleine Wereld Toneel

Steen ter herinnering aan de Haarlemse poppenspeler Jan Nelissen. Belangrijke elementen van het poppenspel zijn op de steen afgebeeld.

Lees verder...

1622

Hier werd geboren Nicolaas Beets

Paquette op het geboortehuis van Nicolaad Beets, geboren 13 sept. 1814

Lees verder...

1594

Het Huis van Schagen

Ornamenten van de poort van het Huis van Schagen, in 1541 eigendom van Johan van Beieren van Schagen.

Lees verder...

1162

Brakenhoff

Voormalige bakkerij met gevel in Jugendstil. Beeldhouwwerk van Gerrit Veldheer.

Lees verder...

1245

Egyptische godin Bastet

De godin Bastet is afgebeeld als kat. Zij houdt besmettelijke ziekten en boze geesten buiten de deur. Natuurlijk is zij beschermster van katten.

Lees verder...

1244

Tekststeen

Boven de erker is een tekststeen geplaatst welke eer bewijst aan de huiselijke omgeving en dat bloemen uit eigen tuin schatten waard zijn.

Lees verder...

1090

Zingen met Leny van Schaik

Steen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Leny van Schaik als koordirigente van het vrouwenkoor “Malle Babbe”.

1091

De Vogel Feniks

In 1938 ontstond er op deze plek brand. De drukkerij Enschede heeft de restanten gekocht en weer opgebouwd. De steen is daarvan een herinnering.

1362

De Vrijwillige Liefde beurs

Naam van de Levensverzekering Maatschappij De Onderlinge van 1719

Lees verder...

1505

Korte Anna

Muurschildering door wijkbewoners aangebracht.

Lees verder...

1366

Haag 5

Afbeelding uit 1920 van beurtvaartschip de Haag 5, een hommage van de eigenaar van het pand aan het ondernemerschap van zijn grootvaders.

Lees verder...

1163

Moederschap

Van aardappelpakhuis tot woonhuis verbouwde pand. Gevelsteen als vreugdeblijk aan het kind dat hier werd geboren.

Lees verder...

1376

Steur

Boven de deur is een houten afbeelding van een goudkleurige steur. Deze vis werd zeer waarschijnlijk vroeger nog in het Spaarne en andere wateren rondom Haarlem gevangen.

Lees verder...

1368

De twee gezichten

Beeltenis van het wapen van Haarlem en het wapen van Voorschoten, een verbeeldenis van de herkomst van de eigenaren.

Lees verder...

1223

Olifant

In de zijmuur van het 16de eeuwse pand is een gevelsteentje van een Olifant te vinden. De olifant is van de gelijknamige brouwerij die hier heeft gezeten. Het huis is een van de zeer bekende trapgevels van Haarlem

Lees verder...

1377

Raambogen

In de raambogen op de eerste en tweede verdieping zijn voorstellingen opgenomen van de Handel en Industrie alsmede werkzaamheden in de textiel.

Lees verder...

1092

Warenhuis de Zon

Eén van de eerste winkels van V&D in Haarlem daterend uit 1899.

Lees verder...

1510

Swaalf natuursteen

In de muur van de steenhakkerij Swaalf is een in natuursteen samengestelde steenhakker afgebeeld.

Lees verder...

1595

Ridder

Moderne muurschildering van een ridder in volle wapenrusting, op de hoek van de Ridderstraat.

Lees verder...

1396

Behouden gaat voor vernieuwen

Duidelijk wordt gemaakt dat hier de voorkeur uitgaat naar restauraties en niet naar sloop en nieuwbouw.

Lees verder...

1596

Sydney Waerts

Mural van Sydney Waerts uit 2018

Lees verder...

1269

Kapel Sint Francisca Romana

Bovenin het grote herenhuis is op de zolderverdieping een kapel aanwezig. In het dag zijn daarvan twee glas-in-lood ramen opgenomen met de tekens van ALPHA en OMEGA.

Lees verder...

1195

Leeuwenmasker

Afbeelding van een leeuwenmasker. Genoemd als de oudste binnen Haarlem. Er tegenover de plek waar de nachtclub Stalker heeft gezeten.

Lees verder...

1094

Voetafdruk en tekstplaat

In de bestrating is het opblazen in 1573 van de Kruispoort weergegeven (de voetafdruk). Op een hardstenen plaat staat de bijbehorende verklaring.

Lees verder...

1612

Apotheek

Diverse ornamenten ter nagedachtenis aan de schepping van deze indrukwerkkende trapgevel uit 1932

Lees verder...

1380

In den Moscoviter

Verwijzing naar Isaak Abrahamsz Massa, een van de grondleggers van de Hollandse handel op Moscovie, zoals het tegenwoordige Moskou toen heette.

Lees verder...

1095

Voormalig Hotel Funckler

In de prachtige erker zijn de initialen te zien van het voormalige legendarische hotel Funckler.

Lees verder...

1474

Paard aan de gevel

Aan de gevel is een miniatuurpaard bevestigd. Verder zie je een plaquette met een afbeelding van een vrouwenkopje.

Lees verder...

1339

De Aker

Afbeelding in de gevel van De Aker. Een emmertje waarmee water kan worden geput.

Lees verder...

1193

Zwanenpoortje

In 1999 geplaatste gevelsteen met daarop een zwaan in een poortje. Nummer 31 maakt deel van het huis met de trapgevel op nummer 29.

Lees verder...

1384

Hofje Guurtje de Waal

Hofje, in 1616 gesticht door Guertie Jansdr. de Wael met wapensteen van de familie de Wael.

Lees verder...

1096

Gedenksteen synagoge

Daar waar nu het moderne (film)theater Schuur staat, was eerst de synagoge met haar twee torens. De Bakenesserbuurt was de wijk waar in Haarlem de meesten joden woonden.

Lees verder...

1181

Snijraam

Afbeelding bovenin het raam van de voordeur van schilders attributen een doek en een krakeling.

Lees verder...

1164

De Pletterij

In voormalige buizenfabriek gevestigd mondiaal centrum. Ruimte waar gelegenheid is om kritisch te praten over de maatschappelijke belangen. Tevens de plaats van de Wereldkeuken

Lees verder...

1387

De Dodendans

Steen daterend uit de 17e eeuw met een verbeelding die uniek is in Nederland nl. de Dodendans (!). In 2004 in de nieuwbouw geplaatst.

Lees verder...

1159

Haarlems Jongelings Verbond

1558

Jan Nieuwenhuijzen

in 1784 oprichter van “Maatschappij tot het Nut van ’t Algemeen”, kortweg ‘t NUT.

Lees verder...

1391

In den Groenen Tuin

Poortje naar het gelijknamige hofje “In den Groene Tuin”, gesticht in 1616 met het geld uit de nalatenschap van Catarina Jansdochter Amen.

Lees verder...

1097

Gevelgedicht

Gedicht van Marvyn Koning “Zilver Spaarne, middernacht”. Het Spaarne is vlakbij.

Lees verder...

1158

Proeflokaal De Blauwe Druif

Kenmerk van dit uit 1863 daterende café is het aan de gevel hangende uithangteken: “De Blauwe Druif”.

Lees verder...

1221

Eerste steen westelijk stadskwartier

Plek waar de burgemeester Iordens de herinneringsteen plaatste voor de bouw van het westelijk stadskwartier, de huidige Leidsebuurt.

Lees verder...

1098

Gevelsteen Sint Bavo

Niet de nabij gelegen kathedraal, maar een borstbeeld van Sint Bavo. Rond 1940/50 gemaakt door de Haarlemse kunstenaar Frans Balendong.

Lees verder...

1416

Achteringang ECL

In het kader van het 100-jarig bestaan hebben de leerlingen ieder een klein kunstwerkje gemaakt. Samen is dit één groot kunstwerk geworden. Vanaf de Drakensteynstraat zijn deze te zien.

Lees verder...

1435

Rijkskweekschool voor onderwijzers

Als eerste in Nederland speciaal gebouwde kweekschool voor onderwijzers. Later de PABO. In het gebouw heeft ook tijdelijk de Volksuniversiteit gezeten. Nu een dependance van het ECL.

Lees verder...

1529

de Eerste Nederlandsche Electrische Tram

Gevelsteen anno 2019 in de nieuwe woonwijk de Remise. De ENET is de Eerste Nederlandsche Electrische Tram, opgericht in 1899

Lees verder...

1585

Leidsevaart

De trekvaart Haarlem – Leiden was vanaf 1657 voor de trekschuiten een belangrijke route door de bollenstreek.

Lees verder...

1513

Anno 1892

Aan de zijkant van het huis is een grote gevelsteen opgenomen met daarin ANNO 1892. Vrijwel gelijk met het ontstaan van de Leidsebuurt. Het huis wordt ook wel het Pippi Langkous huis genoemd.

Lees verder...

1146

Heilige Maria

Beeldje Haarlemse kunstenaar Frans Balendong in de gevel van de Heilige Maria met kindje Jezus. Gezicht Maria helaas beschadigd.

Lees verder...

1180

Heilige Huisjes

Bouwcomplex van architect Jacques van Velsen. Mari Andriessen verzorgde voor ieder huis een beeldje van een heilige. Deze beeldjes werden in 1981 gerestaureerd door de kunstenaar Wilgenburg.

Lees verder...

1190

Heilige Huisjes

Bouwcomplex van architect Jacques van Velsen. Beeldhouwer Mari Andriessen verzorgde voor ieder huis een beeldje van een heilige. Deze beeldjes werden in 1981 gerestaureerd door de kunstenaar Wilgenburg.

Lees verder...

1191

Heilige Huisjes

Bouwcomplex van architect Jacques van Velsen. Beeldhouwer Mari Andriessen verzorgde voor ieder huis een beeldje van een heilige. Deze beeldjes werden in 1981 gerestaureerd door de kunstenaar Wilgenburg

Lees verder...

1093

Heilige Huisjes

Bouwcomplex van architect Jacques van Velsen. Beeldhouwer Mari Andriessen verzorgde voor ieder huis een beeldje van een heilige. Deze beeldjes werden in 1981 gerestaureerd door de kunstenaar Wilgenburg.

Lees verder...

1586

Leylandstraat

De Leyland autobus werd als standaardstreekbus ontwikkeld. De bus was een succes en werd tot 1988 gebouwd. 

Lees verder...

1192

Heilige Huisjes

Bouwcomplex van architect Jacques van Velsen. Beeldhouwer Mari Andriessen verzorgde voor ieder huis een beeldje van een heilige. Deze beeldjes werden in 1981 gerestaureerd door de kunstenaar Wilgenburg.

Lees verder...

1360

Weltevreden

Naam gevelsteen met daarop de gevel van het huis omgeven door bomen van de Haarlemmerhout.

Lees verder...

1361

Hout Hoeve

Naam van het huis afgebeeld in een ruit opgenomen in een soort grote sigarenband.

1509

Canisius

Hoog in de gevel is het beeld van de heilige Canisius opgenomen. Het beeld is onderdeel van de rooms-katholieke basisschool in het Rozenprieel.

Lees verder...

1298

Tegeltableau

Een tegeltableau van de firma 1000 graden voorstellende de plattegrond van het stadscentrum van Haarlem.

Lees verder...

1369

Het Torentje

Op het voormalige ziekenhuis Sint Joannes de Deo stond een torentje dat is hergebruikt in Friesland. De vervanger is een stuk moderner.

Lees verder...

1385

Meubelmaker

Gevelsteen met meubelmaker aan het werk. In de muur van het voormalige atelier voor kunstambacht.

Lees verder...

1383

Onder de Sint Maarten

Gevelsteen met afbeelding van de toren van de Maartenskerk in Zaltbommel. Geplaatst in een voormalig meubelmakers atelier en kunstzinnige artikelen in koper.

Lees verder...

1363

Sint Joannes de Deo

Verbouw van voormalig ziekenhuis naar appartementengebouw door AIGCC.

Lees verder...

1399

Magdalenahof-De Poort

Gevelsteen boven de poort van het voormalig Magdalenaklooster, later een militair Garnizoenshospitaal

Lees verder...

1566

Met Consent

Gevelsteenuit circa 1727 in het voormalig Huis met de Korenzolders, het laatste overblijfsel van het middeleeuwse Maria Magdalenaklooster. In 2003 dankzij de SGVH geplaatst in het gebouw aan de Kinderhuisvest, dat zich bevindt op de plaats waar het Huis heeft gestaan.

Lees verder...

1382

Wolf

Een waakzame wolf die zo uit Roodkapje kan komen.

Lees verder...

1598

Droste

Reclameuiting van de voormalige Drostefabriek uit circa 1900.

Lees verder...

1401

De Coöperatieve Broodfabriek

Verbeeldingen gedateerd 1927 van de toenmalige Cooperateve brood- en banketfabriek.

Lees verder...

1111

BANDA WETU

De eigenaren hebben elkaar ontmoet in Afrika en zijn in 2008 getrouwd. BANDA WETU betekent in het Swahili Onze Hut.

Lees verder...

1520

Munir de Vries

Twee muurschilderingen van Munir de Vries met betrekking tot de wijk. Toekomst en verleden. Tot stand gekomen in samenwerking met wijkbewoners.

Lees verder...

1599

De Olifant

Gevelsteen uit 2018 ter nadachtenis aan het nabijgelegen pand de Olifant aan de Zijlweg.

Lees verder...

1402

Rooten Witsenburch

Verwijzing naar de voormalige Kraaienhorstertoren, of hofstede De Witsenborgh.

Lees verder...

1248

Uithangbord M.P. van Schie

Vele jaren heeft hier de melkhandel Van Schie gezeten. Inmiddels vervangen door een restaurant, maar het uithangbord met de handkar en drie melkkannen hangt er gelukkig nog steeds.

Lees verder...

1390

Teyler

Plaquette met tekst en afbeelding van Teyler aan de achterzijde van het museum; de dienstingang.

Lees verder...

1403

De Heilige Servatius

Gevelbeeld van Sibt Servatius, beheerder van de hemelpoort in opdrachte van Petrus

Lees verder...

1404

De Bel

Gevelsteen “De Bel”, ingemetseld in de gevel van het voormalige literair café en later restaurant De Ark

Lees verder...

1284

Gezondheidszorg

In het vroegere gebouw van de GG en GD is bovenaan de hoge trap rechts van de ingang een gevelsteen van Hygiea te zien. De godin wordt vergezeld door kleine afbeeldingen van het wapen van Haarlem, de Grote kerk of Sint Bavo, de Amsterdamse poort en het Spaarne.

Lees verder...

1597

Sydney Waerts

Mural van Sydney Waerts uit 2020

Lees verder...

1182

Restauratie toren Nieuwe Kerk

In de ingang van de toren is een herdenkingssteen geplaatst aan de restauratie van de Nieuwe Kerk.

Lees verder...

1257

Wapenschild in toren

In de toren van Lieven de Key van de Nieuwe Kerk is een groot wapenschild van Haarlem opgenomen.

Lees verder...

1259

Wapenschilden Haarlem

Vanuit de Kerkstraat kun je boven de kerkingang twee verschillende wapenschilden van Haarlem zien. Het officiële in rood met zwaard, sterren en het kruis en het officieuze in zwart met een dorre zilveren boom.

Lees verder...

1202

Spaarnegezicht

De Patrimoniumbuurt is tussen 1921 en 1923 gebouwd voor de woningstichting Patrimonium. Ontwerpers zijn Tj. Kuipers en A. Ingwersen. Gekozen is voor de traditioneel-zakelijke stijl van de Amsterdamse School.

Lees verder...

1413

Postkantoor

In de zijgevel van het voormalig postkantoor zitten enige gevelstenen en een bijzondere ingang.

Lees verder...

1440

De Liefde

Op de gevelsteen staat een 17de eeuws zeilschip en linksboven de tekst De Liefde.

Lees verder...

1194

Poes en huis

Gevelsteen geplaatst door woningstichting Patrimonium in 1920. In de Leidsebuurt werden meer en meer huizen voor arbeiders gebouwd. Dit blokje ziet er nog steeds aantrekkelijk uit.

Lees verder...

1411

Het Anker bij de Kat

Verbeelding van het einde van zeevarend leven

Lees verder...

1559

Zes slangen als cirkels

Een bovenlicht met drie cirkels van zes slangen die in hun eigen staart bijten (staarteters)

Lees verder...

1412

De Haan

Gevelsteen van Molen de Haan uit de tweede helft van de 17e eeuw

Lees verder...

1406

De Oranjeboom

Gevelsteen met een bom met oranje vruchten. Huis en steen uit 1908.

Lees verder...

1475

Touwtje springen

Verschillende geveltekens verwijzend naar de tuberculose. Onder andere een touw springend meisje.

Lees verder...

1157

(Vis?)vrouwtje

Rijk uitgevoerde nog originele gevel met een cartouche van een (vis?)vrouwtje met mand.

Lees verder...

1414

De Spijkermand

Gevelsteen van een voormalige Ijzerwarenwinkel, anno 1695

Lees verder...

1415

De Kat

Gevelsteen uit 1591, een van de oudste van Haarlem.

Lees verder...

1255

Oude HBS B

Een van de drie schoolgebouwen die hier zijn gebouwd. De HBS A, de HBS B en de MULO. Alleen de HBS B staat er nog en is ingericht voor appartementen.

Lees verder...

1623

Henk Vijn

Ter herdenking aan de inspanningen van Henk Fijn voor de herbouw van Molen Adriaan

Lees verder...

1417

Molen de Adriaan

Gedenksteen van de Molen De Adriaan 1778-1999

Lees verder...

1418

JEUGDZORG BOUWT

Gedenksteen van de herbouw van Zuidam naar ontwerp van Joost Swarte

Lees verder...

1479

Wees welkom

In de vele versieringen zie je boven de voordeur in het beeldhouwwerk de uitdrukking WEES WELKOM.

Lees verder...

1323

Godfried Bomans

Woonhuis van de jeugdige Godfried Bomans gedurende zijn eerste tien jaar. Een kleine plaquette herinnert hieraan. In zijn latere geschriften verwijst hij wel naar dit huis en de in zijn gevoel omringende benauwende sfeer.

Lees verder...

1316

Zevende Dag Baptiste Gemeente

Boven de entree van het gebouw van de Zevende Dag Baptiste Gemeente hangt hun naambord.

Lees verder...

1319

Evangelische Broeder Gemeente

Zogenaamd waterstaatkerkje van de Evangelische Broeder Gemeente. Het kerkje wordt in de volksmond ook wel het Witte Kerkje genoemd.

Lees verder...

1477

Schoolentree

In de statige gevel van de school is een monumentale entree opgenomen met Ionische zuilen.

Lees verder...

1508

ZOAR- Ik doe het toch

Steen van een ziekenhuisje uit 1880 voor epileptische vrouwen. Gen. 13:10 beschrijft de geschiedenis van ZOAR, een stadje aan de Dode Zee.

Lees verder...

1155

De Perelaer

Afbeelding van een perenboom als herinnering aan de herbouw van de winkel in bedrijfskleding van Hensen.

Lees verder...

1226

Ode aan de bakker

Een baksteen reliëf van wel 60-meter geeft als een stripverhaal het proces van het broodmaken weer.

Lees verder...

1512

Wandschildering

Op de blinde muur is een grote schildering aangebracht door de kunstenaar David de la Mano. Je ziet een fantasie met mensen en walvissen in een onderwaterwereld.

Lees verder...

1198

Frans Hals

Street art door een zeer lange schildering aan de noordelijke muur. Onderwerp is Frans Hals, die in zijn beginjaren als schilder in deze steeg heeft gewoond.

Lees verder...

1113

NOOIT GEDACHT

Tegel met bijbelse voorstelling links van de voordeur. Onder de daklijst de naamsteen "NOOIT GEDACHT"

1600

Matter

Murals van Sydney Waerts

Lees verder...

1199

Het Huis van Hendrik

Monumentale geveldecoratie in baksteen. De schuine strepen accentueren het trappenhuis. Huis en decoratie vormen een treffend afgewogen geheel.

Lees verder...

1485

Prins Hendrikschool

Boven de voordeur een afbeelding van twee kindertjes met een wereldbol.

Lees verder...

1144

Uithangbord

Uithangbord in 1905 geschonken door de burgemeester Boreel. Het geeft aan dat hier in de 16de eeuw het gastverblijf was voor prinsen en andere vorsten.

Lees verder...

1143

Tekstplaat Raakstorens

In de stoep opgenomen hardstenen plaat met informatie over de voormalige Raakstorens die hier als waterpoort hebben gefungeerd.

Lees verder...

1261

Hoofdpostkantoor

In Haarlem zijn er in de loop van de tijd diverse hoofdpostkantoren geweest. Het enorme kantoor aan de Raaks en de Gedempte Oude Gracht is wel het bekendst.

Lees verder...

1370

Trekvaart Haarlem - Leiden

In het trottoir is een hardstenen gedenksteen opgenomen ter herinnering aan het vertrekpunt van het veer Haarlem - Leiden.

Lees verder...

1437

Westergo

In de gevel is een naamsteen opgenomen die verwijst naar Friese roots.

Lees verder...

1447

Bloemen, vogels en honden

In het huis zijn verschillende stenen aangebracht waarop iets is afgebeeld. Bloemen vervullen de hoofdrol, maar er zijn ook vogels en twee hondjes te zien.

Lees verder...

1145

Saxa Loqvvntur

Huis van architect Weissman, ontwerper van het Stedelijk Museum Amsterdam. Gevelstenen met herinneringen aan hem en zijn vrouw.

Lees verder...

1114

VERWERS HOFJE

Steen met een bejaard echtpaar en de tekst VERWERSHOFJE 1593 - 1935.

Lees verder...

1578

Woonwijk de Remise

Tien moderne gevelstenen in de nieuwe woonwijk de Remise met thema's van de voormalige tramremise

Lees verder...

1121

Bijwagenstraat

Aan de motorwagen kon een bijwagen of aanhangrijtuig worden gehangen. Deze waren niet gemotoriseerd en konden bijvoorbeeld de tram verlengen om meer passagiers bij (seizoens)drukte te vervoeren. 

Lees verder...

1122

BlauweTramstraat

Deze Blauwe Tram is de verzamelnaam voor de trams die tussen 1881 en 1961 in het gebied tussen o.m. Scheveningen, Haarlem, Zandvoort, Purmerend en Volendam reden. De trams hadden vanaf 1924 een donkerblauwe kleur. 

Lees verder...

1123

Bolramerstraat

De naam verwijst naar de Bolramer, een streekbus die werd gebouwd tussen 1956 en 1967.

Lees verder...

1124

Boogstraat

Net als de nabij gelegen Pijlslaan is deze straat vernoemd naar de boog waarmee de pijl wordt afgeschoten. 

Lees verder...

1573

Brockwaystraat

De eerste bussen die in 1926 in de regio Haarlem reden waren Brockway-bussen. Deze bussen waren een succes en verdrongen langzaam maar zeker de tramlijne

Lees verder...

1126

Ceintuurbaan

De Centuurbaan was een rondje Haarlem, een ringlijn van 5,3 kilometer die in beide richtingen werd gereden. Gestart in 1899 als de Eerste Nederlandsche Electrische Tram-Maatschappij – de ENET. 

Lees verder...

1147

Leidsevaart

De trekvaart Haarlem – Leiden was vanaf 1657 voor de trekschuiten een belangrijke route door de bollenstreek.

Lees verder...

1576

Leylandstraat

De Leyland autobus werd als standaardstreekbus ontwikkeld. De bus was een succes en werd tot 1988 gebouwd. 

Lees verder...

1151

Remiseplantsoen

De aan de Leidsevaart gelegen remise was in 1899 voor de Blauwe Tram en werd in 1904 fors uitgebreid. Na de opheffing van de tram werd het in gebruik genomen als busgarage van de NZH.

Lees verder...

1587

Remiseplantsoen

De aan de Leidsevaart gelegen remise was in 1899 voor de Blauwe Tram en werd in 1904 fors uitgebreid. Na de opheffing van de tram werd het in gebruik genomen als busgarage van de NZH.

1601

Sydney Waerts

Murals van Sydney Waerts

Lees verder...

1148

Geloof, Hoop en Liefde

Geloof, Hoop en Liefde zijn bekende bijbelse thema\'s. Na lange omzwervingen zijn de stenen in 2017 weer bij elkaar gekomenen.

Lees verder...

1602

Raadhuis Schoten

Ornament en gevelsteen in het voormalig Raadhuis van Schoten.

Lees verder...

1397

Geef arbeid aan mijn handen

In het boutique hotel Staats is in de gang naar de achterliggende zalen een herdenkingssteen te zien die te maken heeft met de vroegere functie van het gebouw.

Lees verder...

1152

Vischhandel

Vishandel van Jan van der Laan, 1811

Lees verder...

1153

Tortelduiven

Gevelsteen uit 1914 van v.m. woningcorporatie 'Ons Doel'

Lees verder...

1154

De Romolen

Verbeelding van Wipwatermolen de Ro(de) molen

Lees verder...

1296

Schrijfveer en soldeerbout

Gevelsteen die waarschijnlijk verwijst naar beroepen vorige bewoners.

Lees verder...

1156

Vier jaargetijden

Gevelstenen in diverse woningen uit begin 20e eeuw van woningbouwvereniging Patrimonium.

Lees verder...

1205

Poortwoningen

De Patrimoniumbuurt is tussen 1921 en 1923 gebouwd voor de woningstichting Patrimonium. Ontwerpers zijn Tj. Kuipers en A. Ingwersen. Gekozen is voor de traditioneel-zakelijke stijl van de Amsterdamse School.

Lees verder...

1560

De Nederlanden van 1845

Gevelreclame van “De Nederlanden van 1845” op de achterkant van het pand, te zien vanaf het station, spoor 3. In 2020 hersteld.

Lees verder...

1394

Klein Canada

Aan de achterzijde van het huis staat een muurschildering uit de WO II met de tekst Klein Canada. Een eerbetoon aan de bevrijders.

Lees verder...

1343

Emmer

Omgekeerde emmer als protest.

Lees verder...

1613

Dans-Schermschool

Herinnering aan de allereerste schermschool van Haarlem, 19e eeuw

Lees verder...

1516

Schalkwijkerpoort

In het plaveisel van de brug is een herinneringssteen opgenomen van de voormalige Schalkwijkerpoort met tekst en tekening.

Lees verder...

1272

Knots

In de muur is een knots opgenomen met daarop de tekst DAG. Dit is van een goedendag, zoals een dergelijke knots ook wel wordt genoemd; een grapje?

Lees verder...

1161

Studium Hodie Cras Opus

Herinnering aan het Leerlingenproject Zuidam van M.J. Busker, 1998

Lees verder...

1392

Dansende Dames

Op de gevelsteen zijn twee zwierige dames aan het dansen.

Lees verder...

1388

Uiltje

Naast de voordeur is een steen waarop een uiltje is afgebeeld met het jaartal 1926. Harry Mulish schreef over in dit huis in zijn boek De Aanslag.

Lees verder...

1393

Apollo

Op de steen naast de voordeur staat Apollo afgebeeld in zijn gouden zonnewagen bespannen met twee vurige paarden.

Lees verder...

1604

t Zonnehuis

Gevelsteen in een ladnhuis, gebouwd door Han van Loghem

Lees verder...

1174

Pest- en Dolhuys 

Poortje van het voormalige Sint Jacobskapel anno 1319, later Het Leprooshuis, en nog later het Pest- en Dolhuys

Lees verder...

1234

Hofnar Sigaren

Glas in lood ruit met een afbeelding van Hofnar Sigaren van Blom Sigarenmagazijn in 1926.

Lees verder...

1400

Dierenafbeeldingen

In een viertal huizen is een gevelsteen opgenomen met daarop afbeeldingen van dieren.

Lees verder...

1273

Dierfiguren

In het groepje huizen is boven iedere voordeur een gevelsteen met een afbeelding van (dier)en te zien.

Lees verder...

1172

De Nieuwpoort

In en groepje huizen van vier is boven de deur een gevelsteen bevestigd ter herinnering aan de voormalige nabijgelegen Nieuwpoort.

Lees verder...

1605

Derde Volksbadhuis

Tegeltableau uit 1915 van het volksbadhuis aan de Schotersingel.

Lees verder...

1398

Schoonzicht

In de nieuwbouw is een gevelsteen opgenomen die herinnert aan wat hier heeft gestaan.

Lees verder...

1530

Fonteinkerk

Moderne gevelsteen uit 2020 ter herinnering aan het voormalige Frans Hals theater

Lees verder...

1243

Schietvereniging Generaal van Merlen

In de gevelsteen wordt melding gemaakt van de schietvereniging Generaal van Merlen.

Lees verder...

1407

Noorman

Afbeelding van een krijger met getrokken zwaard en schild.

Lees verder...

1125

Spreekwoorden

Gevelstenen met afbeeldingen van spreekwoorden zijn boven de entrees aangebracht. Alle hebben verband met de dieren die hier voorbij gingen op weg naar het nabij gelegen slachthuis.

Lees verder...

1395

Midas Dekkers

Op de zijmuur aan de kant van de Schoutensteeg staat een tekst van Midas Dekkers.

Lees verder...

1405

Voormalig politiebureau

Hier is zelfs het postkantoor geweest en daarna jarenlang het politiebureau. Bekend bij vele oudere Haarlemmers. Het gebouw heeft een leuk torentje.

Lees verder...

1410

Vrouwe Fortuna

Vrouwe Fortuna die op een bol probeert de wind te vangen in combinatie met een 17de eeuws schip met volle zeilen.

Lees verder...

1324

Brand Transport Ongevallen

Glas-in-lood ramen en bijzonderheden over het blokje huizen Soendaplein 31 t/m 39.

Lees verder...

1304

De schilder

Steen met afbeelding van een schilder aan het werk. Op het trapje staat de naam van het bedrijf: W. van Beek en Zn.

Lees verder...

1379

LMH

In de gevel is een bakstenen afbeelding opgenomen van de letters LMH. Deze zijn van de Levensverzekering Maatschappij Haarlem.

Lees verder...

1470

Kruidenier J.G. Walter

Reclamebord van kruidenier J.G. Walter in een raamnis op de eerste verdieping.

Lees verder...

1204

Beroepsgevelsteen

Gevelsteen met symbolen uit het leven van de bewoner en zijn vrouw.

Lees verder...

1561

Specerijenhandel Geerlings

Fraai herstelde gevelreclame van een oude bedrijfsfunctie

Lees verder...

1197

De Beer en de Adder

Gebeeldhouwde afbeelding uit 1744 waarmee de naam van de eigenaar werd aangegeven

Lees verder...

1141

Beeldengroep Teylers Museum

Beeldengroep gemaakt door Bart van Hove. Voorstellende de Wetenschap en de Kunst welke door de Faam worden bekroond.

Lees verder...

1606

In de Witte Pelicaen

Gevelsteen uit 2008, bij de renovatie van het pand door de huidige bewoners aangebracht.

Lees verder...

1614

Renovatum MMXVII

Herinnering aan de restauratie van het 16e eeuwse pand

Lees verder...

1201

Sleepershoofd Uitspanning

Herstelde gevelreclame etablissement het Sleepershoofd uit de 19e eeuw.

Lees verder...

1203

Jonas en de Walvis

Drie fraai gerestaureerde gevelstenen uit 1630, voorstellende het bijbelverhaal van profeet Jonas

Lees verder...

1607

In den Swarten Hondt

Gedenksteen uit 1824 ter nagedachtenis aan de Zeeheld Jan de Lapper, zeekapitein onder Admiraal Tromp.

Lees verder...

1603

Algemeene Noord-Hollandse Maatschappij

Muurschildering en tegeltableau van het voormalige kantoor van de Algemeene

Lees verder...

1562

Haan en Hond

Haan en Hond, symbolen van de PEN-huisjes

Lees verder...

1206

De Drie Klaveren

Gevelsteen uit 1696 van bierbrouwerij De Drie Klaveren

Lees verder...

1207

Inde Vier Heemskinderen

Gevelsteen uit 1609 van herberg Inde Vier Heemskinderen uit 1554

Lees verder...

1208

Het Wapen van Gelderlandt

Gevelsteen uit 1612 van de toenmalige Brouwerij

Lees verder...

1563

Inde Drie Roggen Broden

Ironische stelling dat tijdens het beleg van Haarlem in 1573 de prijs van brood zo hoog was dat men voor drie roggebroden een huis kon kopen

Lees verder...

1196

Het Zeilend Schip

In hout gesneden reliëf boven de voordeur, met een voorstelling van een 17de eeuws zeilschip.

Lees verder...

1299

Huize De Drie Klaveren

Voormalige pastorie van de Spaarnekerk met boven de entree de gevelsteen met de tekst Huize De Drie Klaveren. Een verwijzing naar de oude bierbrouwerij waarin de Spaarnekerk als schuilkerk is begonnen.

Lees verder...

1142

De Uil

Jarenlang was er op de top van de trapgevel niets bijzonders te zien. Tot 2011 toen er opeens een uil leek te zijn neergestreken.

Lees verder...

1169

Tegelwerken en ornamenten

Na de sloop is hier één gevel van het blokje van vier gerestaureerd. Veel tegelwerken en ornamenten als koppen zijn er te zien.

Lees verder...

1359

Koetshuis

Afbeelding van een koets voor de deuren van het (voormalige) koetshuis.

Lees verder...

1210

Monogram Omgekeerde V

Monogram uit 1850

Lees verder...

1211

‘T Claverblat

Icoon van voormalige Brouwerij uit 1696

Lees verder...

1531

Van Ouds De Drie Kemphaantjes

Gevelsteen van het logement en herberg de Drie Kemphaantjes uit de 18e eeuw

Lees verder...

1235

De Landbouw

Tegeltableau van de voormalige melkinrichting De Landbouw. In 1960 limonadefabriek Green Spot en weer later een garagebedrijf. Verbouwd in de beginjaren negentig waarbij het tableau in ere is hersteld.

Lees verder...

1185

Spreken is zilver, maar bouwen kost goud

Het door Stadsherstel gerestaureerde pand is bij de afronding van de restauratie voorzien van een toepasselijke gevelsteen.

Lees verder...

1483

Het Vosje

Naast de voordeur een roodstenen afbeelding van een vossenkop.

Lees verder...

1468

Timmermansgereedschap

In de bogen van de ramen van de eerste verdieping zijn afbeeldingen van allerlei timmermansgereedschap opgenomen. Waarschijnlijk een verwijzing naar de meubelmakers fabriek die hier is geweest.

Lees verder...

1408

De Kandelaar

Afbeelding van een zilveren kandelaar als symbool van de winkel van de vroegere eigenaar.

Lees verder...

1409

Het huis met de kogel

In de gevel is een kanonskogel opgenomen van het Beleg 1572-1573

Lees verder...

1214

De Uil van Malle Babbe

Moderne gevelsteen met verwijzing naar een Hostel. De uil van Mallle Babbe als kok met muts. Bestek en een hotelbed

Lees verder...

1129

Vulcanus en HYSM

In het front van de hoofdingang is een gevelsteen van Vulcanus opgenomen met bliksemschichten in zijn hand. Verder een naamsteen met HYSM.

Lees verder...

1242

Onze Lieve Vrouwe Fatima

In de zijgevel heeft kunstwerk gezeten van de R.K. Kleuterschool O.L.V Fatima. Inmiddels is het kunstwerk helaas verdwenen.

Lees verder...

1507

Drie roodborstjes

Een gevelsteen naast de voordeur met daarop drie roodborstjes afgebeeld.

Lees verder...

1430

Iduna

Groot herenhuis met de gevelsteen Iduna. Deze verwijst naar de godin Iduna als bewaarster van de appels van de jeugd.

Lees verder...

1209

Ds. A.S. Talma

De Patrimoniumbuurt is tussen 1921 en 1923 gebouwd voor de woningstichting Patrimonium. Ontwerpers zijn Tj. Kuipers en A. Ingwersen. Gekozen is voor de traditioneel-zakelijke stijl van de Amsterdamse School.

Lees verder...

1212

Hond en kat

De Patrimoniumbuurt is tussen 1921 en 1923 gebouwd voor de woningstichting Patrimonium. Ontwerpers zijn Tj. Kuipers en A. Ingwersen. Gekozen is voor de traditioneel-zakelijke stijl van de Amsterdamse School.

Lees verder...

1222

Wapen van Haarlem

Bouwcomplex Patrimonium ten noorden van de Kloppersingel. Gebouwd in de jaren twintig van de vorige eeuw. Toegepast is een bouwstijl die lijkt op de Amsterdamse School met veel gevelstenen. De buurt werd door het christelijke karakter ook wel de psalmenbuurt genoemd.

Lees verder...

1229

Poortwoningen

In de Patrimoniumbuurt zijn diverse poortwoningen. Dit zijn er twee van in de voor de buurt kenmerkende bouwstijl. In de gevel tref je twee gevelstenen aan. Een wapensteen van Haarlem en een wapensteen van Noord-Holland.

Lees verder...

1238

Aestate

Huis ontworpen door architect G. Meppelink in 1910. De gevelsteen vertoont een landschap in de brandende zon. Aestate betekent zomer of zelfs hete zomer.

Lees verder...

1241

Quatre Bras

Haarlem is lang garnizoensstad geweest. De Koninginnebuurt had veel oud officieren als bewoner. Quatre Bras is een herinnering aan de laatste grote slag van Napoleon in 1815 waarin de Prins van Oranje een beslissende rol heeft gespeeld.

Lees verder...

1140

De Blauwe Tram

Boven de ingang van de nieuwe fietsenstalling is een gevelsteen aangebracht waarop de voormalige halte van de Blauwe Tram humorvol is weergegeven.

Lees verder...

1139

Torrentius

Torrentius was een miskende kunstenaar waarnaar als eerherstel deze straat is vernoemd.

Lees verder...

1624

Gevelankers 1586

Gevelankers in de muur van het Brouwershofje ter herinnering aan de herbouw in 1586.

Lees verder...

1224

Het Fortuyn

Gevelsteen uit circa 1628 met een voorstelling van Vrouwe Fortunia

Lees verder...

1476

Kindermuurschildering

In de binnentuin is een kinderspeelplaats. Op de muur staan vrolijke en kleurige kindertekeningen geschilderd.

Lees verder...

1301

Scheepjes

Neo renaissance trapgevel met drie gevelstenen met scheepjes.

Lees verder...

1138

Het wapen van Enkhuizen

Hoog in de hoekgevel is het wapen van Enkhuizen aangebracht. Drie gekroonde haringen zijn op het door een vrouw vastgehouden wapenschild afgebeeld.

Lees verder...

1227

D’Goudhaan

Mogelijke verwijzing naar het muzikale sprookje Le Coq d'or

Lees verder...

1228

Sint Ursula

Verwijzing naar het Ursulaklooster, circa 1451

Lees verder...

1625

Gevelankers Ursulaklooster 1608

Gevelankers in de muur van voormalig Ursula klooster

Lees verder...

1521

De Vergulde Coorenmaet

Van Teylers museum verkregen oude gevelsteen met een afbeelding van de korenmeter. In vroeger tijden bestaand ambt om de hoeveelheden koren te bepalen voor bakkers en brouwers.

Lees verder...

1050

In de Kiekkast

Verwijzing van circa 1960 naar de voormalige eigenaar: fotograaf Dick Boer, medeoprichter van het fotoblad Focus.

Lees verder...

1480

Torenhoek

In het torentje is een tegeltableau opgenomen met de naam Torenhoek.

Lees verder...

1052

Zonnewijzer

Zonnewijzer in oorspronkelijk schoolgebouw, Boven entree, boven 2e verdieping

1344

De Werkschuit

Kleurig mozaïek met bloemen, bomen, de zon en mensen.

Lees verder...

1349

Het Noorder Kleuterhuis

Grote gevelsteen boven de ingang met de naam van de voormalige kleuteropvang.

Lees verder...

1230

Postkoets en stoomtrein

Verwijzing naar de stopplaats voor de postkoets aldaar, rond 1800

Lees verder...

1300

Reliëf stucwerk

Blokje huizen met ieder een reliëf stucwerk in de erker. Op één na allemaal met het wit van de erker meegeschilderd.

Lees verder...

1367

MTS

Herinnering aan de MTS en Ambachtschool. Inmiddels verbouwd tot het appartementencomplex De Meester van Haarlem.

Lees verder...

1292

Roofvogel

Gevelsteen met de afbeelding van een valk en het jaartal 1922.

Lees verder...

1239

‘T Gekroond Oost en West Indies Worstvat

Geveltekens, verbeeldende de gerookte worst die voor lange reizen in stevige vaten werden bewaard

Lees verder...

1358

De Zwanenhof

Boven de zij-entree aan de kant van de vijver is een latei met beeldhouwwerk van onder andere twee salamanders opgenomen.

Lees verder...

1357

De Meerle

Ruitvormige gevelsteen met daarop een merel op tak behorend bij de villa De Meerle.

Lees verder...

1240

De Bomers

Gedenksteen uit 1921 verenigingsgebouw van wooncomplex Tuinwijk, den ontwerp van architect van Lochem.

Lees verder...

1170

In den Corbusier

Boven de garagedeuren is een gevelsteen bevestigd met een afbeelding van de beroemde villa van Corbusier.

Lees verder...

1615

Friese Vlag

Aandeken aan de functie van het pand als melkwinkel sinds 1928

Lees verder...

1506

Beth El

De vroegere kapel genaamd Huis van God.

Lees verder...

1515

Het Wapen van Haarlem

De vroegere Kleine Houtpoort had twee wapenstenen. Een daarvan is opgenomen in de gevel van het voormalige museum Jac. van Looy.

Lees verder...

1137

Firma Fr. Kenselaar

Gevelsteen met afbeeldingen van meubelmakers gereedschap ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de firma.

Lees verder...

1231

Vrouwehek

In de Patrimoniumbuurt tref je veel gevelstenen aan. De wijk is gebouwd in de jaren twintig van de vorige eeuw in een soort van Amsterdamse Stijl. Het geheel kenmerkt zich door de uniforme bouwstijl en veel ruimte in een groene omgeving. Vandaag dag nog steeds een geliefde woonwijk.

Lees verder...

1495

Woningbouwvereniging Sint Bavo

Naast de Bakenesserkerk is een nieuw wijkje ontstaan gebouwd voor de woningbouwvereniging Sint Bavo.

Lees verder...

1213

Anno 1921

De Patrimoniumbuurt is tussen 1921 en 1923 gebouwd voor de woningstichting Patrimonium. Ontwerpers zijn Tj. Kuipers en A. Ingwersen. Gekozen is voor de traditioneel-zakelijke stijl van de Amsterdamse School.

Lees verder...

1215

Zwanenfamilie

De Patrimoniumbuurt is tussen 1921 en 1923 gebouwd voor de woningstichting Patrimonium. Ontwerpers zijn Tj. Kuipers en A. Ingwersen. Gekozen is voor de traditioneel-zakelijke stijl van de Amsterdamse School.

Lees verder...

1216

Kippetjes

De Patrimoniumbuurt is tussen 1921 en 1923 gebouwd voor de woningstichting Patrimonium. Ontwerpers zijn Tj. Kuipers en A. Ingwersen. Gekozen is voor de traditioneel-zakelijke stijl van de Amsterdamse School.

Lees verder...

1500

Bakenesserkerk

Fraai hersteld glas in loodraam met onderschrift in de gevel van de Bakenesserkerk.

Lees verder...

1338

Spruit en Bosch

In een witte villa aan de rand van de Haarlemmer Hout is in de gevel een paardenhoofd opgenomen.

Lees verder...

1247

De Tijdmeter

De inmiddels verdwenen gevelornamenten, klokken, beelden en teksten van "de Tijdmeter".

1251

De Broek

Symbool voor de familienaam van de huidige eigenaar: Van den Broek. 2003

Lees verder...

1253

De Verloren Zoon

Een uit 1605 daterende gevelsteen. Op de afbeelding staat de verloren zoon als varkenshoeder, een bijbels verhaal

Lees verder...

1250

Dit stond hier in oude tijden

Afbeeldingen ter nadachtenis aan het toenmalige Karmelietenklooster.

Lees verder...

1254

ALS DE SCHOOL KON SPREKEN..

Herdenkingssteen van de deportatie in 1942 van 170 Haarlemse Joden

Lees verder...

1514

Iets kleins doen

Op de blinde muur van de Bavoschool is een gedicht opgenomen van Sylvia Hubers. Het gaat over wonderen die kunnen gebeuren als je erin gelooft.

Lees verder...

1236

Spithoven Vracht Auto Transport

Boven de poort is een oude gevelreclame opgenomen van het transportbedrijf J. Spithoven. Rond 1925 is er hier al sprake van vervoer en opslag van steenkolen, aangevoerd per trein via Station Haarlem Goederen.

Lees verder...

1616

De Drukkerij

Gevelsteen uit de poort van de voormalige drukkerij Enschede

Lees verder...

1569

De Bakenesser Kamer

Hoofdingang van het Hofje de Bakenesser Kamer uit de 17e eeuw.

Lees verder...

1482

Tegeltableau met familieletter

Een groot tegeltableau naast de voordeur met een natuurafbeelding en de letter van de familie.

Lees verder...

1608

Remonstrantenhuis

Medaillon uit 1928 ter nagedachtenis van Paschier de Fijne (1588 – 1667), een van de eerste predikanten van de Remonstrantse Broederschap.

Lees verder...

1570

Gemeenteschool voor jongens

Timpaan van de voormalige Kennemerpoort met beeldhouwwerk, uit de 17e eeuw.

Lees verder...

1499

Stadsschouwburg tegelwerken

In de stadsschouwburg zijn diverse tegelplateaus opgenomen met o.a. afbeeldingen van een toneelkop en het wapen van Haarlem.

Lees verder...

1532

Ingang Luth. Hofje

Poort naar de tuin de oude kloosterhof van de Norbertijnen, de Sint Anthonie boomgaard

Lees verder...

1533

Laetitia

Gevelsteen van Laetitia, een Romeinse godin. Haar naam betekent vreugde

Lees verder...

1256

Gevelornamenten Lutherse Kerk

100 jaar oude ornamenten uit de vroegere Evangelisch-Lutherse Wees- en Oudeliedenhuis.

Lees verder...

1258

Frans Loenen Hofje

Het familiewapen van de stichter, een klimmende leeuw met afgehakt hoofd.

Lees verder...

1534

’t Coomans Hof 

Poort naar het hofje van het Nicolaas- of Coomansgilde, 1613

Lees verder...

1535

HAARLEM HOFJESSTAD

Tegeltableau uit 2018 ter viering van het 10-jarig bestaan van de stichting Haarlemse Hofjeskrant

Lees verder...

1538

‘t Ooievaarsnest

Gedachtenis aan het vluchthuis van de Norbertijnen

Lees verder...

1260

De Zwarte Pijnboomappel

Gevelsteen van Rieks Swarte uit 1985

Lees verder...

1249

De onleesbare steen

In de walkant zit een soort herdenkingssteen met een nagenoeg onleesbare tekst. Het moet met de brug en de omgeving te maken hebben.

Lees verder...

1136

Sint Antonius

Sint Antonius hoorde bij de school die op deze plek heeft gestaan. Nu vind je hier sinds 1984 de poptempel “Het Patronaat”.

Lees verder...

1327

Wapen van Amsterdam

In een blokje van drie panden is in het linker het Wapen van Amsterdam opgenomen omgeven door korenaren en bloemen.

Lees verder...

1262

Int Wapen van Maseick

Gevelsteen uit 1610, verbeelding van de herkomst van de Vlaamse eigenaar: Maaseik, met het stadswapen.

Lees verder...

1263

Eigen Hulp

Tegeltableau uit 1913, een verwijzing naar aldaar gevestigde Coöperatieve winkelvereniging Eigen Hulp, leverancier van bakkers- en kruidenierswaren.

Lees verder...

1326

Mees & Ritsema + Molimex

Twee historische reclameteksten van Bank Mees & Ritsema en ook nog van Molimex.

Lees verder...

1264

De Gouden Leeuw

Verwijzing de naar vermaarde herberg De Gouden Leeuw uit 1658

Lees verder...

1265

Int Soet Nederlant

Verbeelding uit 1608 van de oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandse Geest, of een aanduiding voor de kwaliteit van ons nationale gevoel in de 17de eeuw

Lees verder...

1419

Nationale Bankvereeniging

Voormalig bankgebouw in Amsterdamse School stijl. Aan het gebouw zitten vele beelden van de kunstenaar Hildo Krop.

Lees verder...

1288

Electra

Schildering van de godin Electra die de aard van de bedrijven die hier hebben gezeten weergeeft.

Lees verder...

1133

Handel en Nijverheid

Op het Hortus plein is op een plateau aan de muur van het gebouw van de gemeente het beeld “De Handel” tentoongesteld. Deze kwam van de hier afgebroken school. Het andere beeld staat aan de Zijlvest bij de parkeergarage.

Lees verder...

1134

Entreebogen HBS A

Aan de muur van de publiekshal van de gemeente tegenover de biosscoop is een oude entreeboog opgenomen. Deze kwam van de hier afgebroken school.

Lees verder...

1135

De Stoomboot

In de muur van de publiekshal van de gemeente is het tegeltableau “Stoomboot” opgenomen. Deze kwam van de hier afgebroken school.

Lees verder...

1328

Tulpestein

Bovenin de gevel van een groot herenhoekhuis is een gevelsteen opgenomen met afbeeldingen van tulpen in een bollenveld. Verwijzend naar de bollenteelt die hier vroeger heeft plaatsgevonden.

Lees verder...

1511

Frisia

Boven de erker van het grote herenhuis is in de gevel de naam Frisia opgenomen. Het huis is vele jaren bewoond geweest door een medisch specialist.

Lees verder...

1331

Tolle Lege Tolle Lege

Terra cotta gevelsteen van het voormalige Triniteitslyceum. Gered van de sloper en nu geplaatst in de gevel van het Broederhuis.

Lees verder...

1553

Het werk van de waterstaat

Sculpturendie het werk van Provinciaal Waterstaat uitbeelden. Vanwege de verkoop van het gebouw pand zijn de beelden in 2013 opgenomen en opgeslagen.

1484

De Hulk

Tegeltableau in de zijmuur met een afbeelding van een schip.

Lees verder...

1168

Apotheek Loomeyer

Aan de apotheek is een uithangbord van een zwierige eenhoorn opgehangen.

Lees verder...

1217

Herinneringssteen

De Patrimoniumbuurt is tussen 1921 en 1923 gebouwd voor de woningstichting Patrimonium. Ontwerpers zijn Tj. Kuipers en A. Ingwersen. Gekozen is voor de traditioneel-zakelijke stijl van de Amsterdamse School.

Lees verder...

1218

Duiven met til

De Patrimoniumbuurt is tussen 1921 en 1923 gebouwd voor de woningstichting Patrimonium. Ontwerpers zijn Tj. Kuipers en A. Ingwersen. Gekozen is voor de traditioneel-zakelijke stijl van de Amsterdamse School.

Lees verder...

1171

Kennemer of Nieuwpoort

Boven de toegangsdeur van de voormalige winkel zie je een gevelsteen met een afbeelding van de Kennemer- of Nieuwpoort.

Lees verder...

1252

RK Militair Tehuis

Een van de militaire tehuizen in Haarlem waar de dienstplichtige terecht kon voor geestelijke bijstand en verantwoorde gezelligheid.

Lees verder...

1330

Waterlelie

Groot herenhuis gebouwd door architect Van Loghem. Boven de entree glas-in-loodramen en links en rechts van de voordeur gevelstenen. Bij de toegang twee kolommen met daarop de naam van het huis.

Lees verder...

1282

Godfried Bomans

In de poort naar de gemeenschappelijke binnentuin is een herinnering aangebracht aan Godfried Bomans. Het drukt uit dat je niet ver hoeft te reizen om interessante mensen te ontmoeten.

Lees verder...

1149

Edelweiss

De tegeltableaus zijn van de wasserij en strijkerij Edelweiss. De wasserij had vanwege het heldere water klanten tot in Amsterdam.

Lees verder...

1183

De Schoenmakersleest

Op de nok van het dak staat een 'gouden' schoenmakersleest als herinnering dat in dit huis een schoenmaker zijn vak uitoefende.

Lees verder...

1471

ECL

Voorgevel van het Eerste Christelijk Lyceum.

Lees verder...